Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno dražbo za prodajo stanovanja v Krškem. Javna dražba bo 10. maja 2023, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2 v Ljubljani.

Opis predmeta prodaje

Zasedeno stanovanje ID znak 1322-680-7 v Krškem, Bohoričeva ulica 19, v skupni izmeri 68,50 m2

Stanovanje se prodaja brez opreme.

Za stanovanjsko stavbo je izdano gradbeno dovoljenje, za stanovanje je izdelana energetska izkaznica.

Izklicna cena

Izklicna cena stanovanja znaša 100.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Višina varščine

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do 4. maja 2023 na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Več informacij najdete na spletišču gov.si oz. na tej povezavi.