Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine v Horjulu. Javna dražba bo potekala 18. januarja 2023 v Ljubljani.

Opis predmeta prodaje

Poslovni prostor z ID znak 1992-819-35 v Horjulu, Ljubljanska cesta 82, v skupni izmeri 78,30 m2

Izklicna cena in najnižji znesek višanja

Izklicna cena znaša 95.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba bo 18. januarja 2023 ob 9. uri, na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani. 

Vse potrebne informacije najdete na spletni strani GOV.SI oz. na tej povezavi.