Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja 60 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter nerabljenega avtomateriala. Svoje ponudbe lahko oddate do 20. februarja 2023.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh premičnin v celoti.

Izhodiščna cena za premičnine znaša skupaj 51.848,31 evra.

Ponudnik mora ponudbo poslati v zaprti kuverti in na predpisanih obrazcih najkasneje do 20. februarja 2023 do 15. ure na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 21. februarja 2023 ob 9. uri, na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulica 2 v Ljubljani.

Vse potrebne informacije najdete na spletišču gov.si v rubriki Javne objave oz. na tej povezavi.