Sorodne objave

 

Tudi v slovenski policiji danes, 18. novembra, obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

Pri tem dejanju gre za hudo kršitev otrokovih pravic, ki ima dolgotrajne in škodljive posledice za celo življenje. Izkušnja spolne zlorabe vpliva na otrokovo vedenje, čustvovanje, njegovo podobo o sebi in drugih ter nedvomno zaznamuje vse vidike njegovega nadaljnjega življenja.

plakat izrezDom in družina bi morala biti za vse otroke varno zavetje. Za veliko otrok to ne drži, saj so v večini žrtve spolnih zlorab s strani njihovih domačih, ki naj bi jih imeli najbolj radi. Otroci se zaradi groženj storilca, sramu, krivde ali strahu bojijo spregovoriti o stvareh, ki se jim dogajajo.

Zato je ključnega pomena, da si za najšibkejše člane naše družbe vzamemo čas in posvetimo pozornost vsem neverbalnim znakom in spremembam, ki nam dajo vedeti, da se z otrokom nekaj dogaja in da sam temu ni kos. Otroku moramo tisti, ki se z njim srečujemo po poklicni poti, ponuditi varno okolje, kjer bo odgovor na svojo stisko dobil v razumevajočem sogovorniku. Dati mu moramo vedeti, da ni sam kriv za zlorabo, ki se mu je zgodila, in mu pri odpravljanju posledic ponuditi pomoč.

Spolno zlorabo otroka ali sum zlorabe prijavite policiji na telefonsko številko 113!

S Hišo za otroke do bolj celostne obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj

Za otroka pa ni travmatična samo izkušnja spolne zlorabe, temveč tudi vsi postopki, ki sledijo podaji prijave tega kaznivega dejanja. Otrok mora po razkritju zlorabe skozi izredno obremenjujoča dogajanja na policiji, tožilstvu in sodišču, ki velikokrat presegajo okvire njegovega razumevanja in vsakič znova odpirajo rane, ki jih je v njihovem mladem življenju pustila izkušnja spolne zlorabe.

Zato v policiji aktivno sodelujemo pri projektu Hiša za otroke v Sloveniji, po islandskem modelu Barnahus. V tej hiši bo potekal pogovor z otrokom po prijavi spolne zlorabe in drugih kaznivih dejanj, ki ga bo vodil ustrezno usposobljen preiskovalec. Otroku tako ne bo treba večkrat govoriti o spolni zlorabi, hkrati pa bo pogovor potekal v njem prijaznem okolju, ne pa na sodišču. Na tak način se bo preprečila ponovna viktimizacija otroka, žrtve spolne zlorabe.

Narašča število spletnih spolnih zlorab otrok

V zadnjem času opažamo, da se trend spolnih zlorab spreminja. Otroke opozarjamo, naj se ne pogovarjajo z neznanci, hkrati pa internet omogoča ravno to – otroci neznance preko spletnih kamer, mobitelov in spletnih klepetalnic povabijo v dnevne sobe in celo spalnice. Spletne spolne zlorabe so v velikem porastu, storilci s pridom izkoriščajo otrokovo naivnost, otroci pa zaradi izsiljevanja storilcev velikokrat ne znajo prekiniti tega škodljivega odnosa. Pri tem imajo ključno vlogo starši in učitelji, ki morajo otroke poučiti o pasteh in nevarnostih interneta in spletnih spolnih zlorab.

Reci ne video izrez Europol

Spolne zlorabe otrok je treba preprečevati, žrtvam pa pomagati

Da bi bilo primerov spolnih zlorab manj, si je treba prizadevati za močno preventivo, v katero bi morali biti vključeni vsi ključni akterji – učitelji, starši, svetovalni delavci, policisti, centri za socialno delo, nevladne organizacije in mediji. O problemu spolne zlorabe je treba odkrito spregovoriti in širiti zavedanje, da se spolne zlorabe dogajajo in da je prav vsak otrok lahko žrtev. Otroke je treba poučiti o situacijah, v katerih lahko pride do spolnih zlorab, in o tem, kako naj reagirajo v vseh situacijah, v katerih se počutijo neprijetno, hkrati pa jih opremiti z informacijami, kje lahko poiščejo pomoč.

Če vam otrok pove o takih situacijah in dogodkih ali o tem, da je na spletu naletel na neprimerne vsebine oziroma jih zasledite sami, o tem nemudoma obvestite svojega ponudnika internetnih storitev in policijo. Prijavo neprimernih vsebin lahko posredujete tudi na Spletno oko.

Reci ne video izrez2 Europol

Statistični podatki 

Število kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki jih je slovenska policija obravnavala v zadnjih petih letih; za letos so vključeni podatki do 12. novembra 2019: Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

zgibanka zadnja stranPovezane vsebine

Video v okviru Europolove kampanje proti spletnim spolnim zlorabam in inzkoriščanju otrok: Reci ne!

Video (Policija): Spolno nadlegovanje in izsiljevanje preko spleta je kaznivo!

Video (MNZ): Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite

Brošura: Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite

Preventivni nasveti policije: Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na internetu

Preventivni nasveti policije: Nasilje v družini prizadene tudi otroke