Sorodne objave

 

Avstrija podaljšuje izvajanje nadzora na svojih notranjih mejah, tudi na slovensko-avstrijski meji. Mejo bodo nadzirali med 14. novembrom 2019 in 14. majem 2020. V tem času lahko potniki mejo prestopajo le na določenih mejnih prehodih, v okviru njihovega delovnega časa in glede na predvideno vrsto prometa. Pri tem morajo imeti potniki s seboj veljavni potni list ali osebno izkaznico.

Pri ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah Evropske unije se notranje meje ne sme prestopati na katerem koli mestu, temveč le na za to predvidenih (označenih) mejnih prehodih, kot to določajo mednarodni sporazumi o mejnih prehodih:

Seznam mejnih prehodov z Avstrijo, na katerih lahko prestopate mejo

Povezane vsebine

Dokumenti za prehod meje

Nadzor državne meje