Sorodne objave

 

Žrtve nasilja v družini so pogosto tudi otroci, ki pa o svojih stiskah v teh dneh ne morejo povedati učiteljem v šoli ali delavcem v drugih institucijah, kjer ponavadi preživljajo svoj prosti čas. Zato pozivamo: če opazite, da je otrok žrtev nasilja v družini, postanite njegov glas in obvestite pristojne institucije ali policijo!

Zrtve nasilja v druzini tudi otroci

V  zadnjih dneh, ko so družine večino časa skupaj, lahko pride do napetosti v domačih odnosih. Tesnobnost, ki jo mnogi občutijo zaradi negotovosti glede prihodnosti služb, stikov, nevarnosti virusa ter dodatnih ukrepov, se lahko izraža tudi v povečanju stresa in nerazumevanju med družinskimi člani. Omejitev gibanja žrtvam onemogoča, da bi vsaj za nekaj časa odšle iz odnosa, ki  je prežet z nasiljem, hkrati pa povzročitelju nasilja nudi popolno oblast in možnost manipulacije nad žrtvijo.

Žrtve nasilja v družini so pogosto tudi otroci

Žrtve nasilja v družini so velikokrat tudi otroci, ki nimajo možnosti, da bi poiskali pomoč v raznih organizacijah, ki pomagajo žrtvam nasilja v družini, niti ne hodijo v šolo, kjer bi se o svojih težavah lahko pogovorili z učiteljem ali svetovalno delavko.

Dolžnost vseh sorodnikov, sosedov, naključnih opazovalcev, učiteljev, strokovnih delavcev, zaposlenih v zdravstvu ... je, da tudi v tem času, ko z otroki nimajo neposrednega osebnega stika in se jim tako otroci ne morejo zaupati, pri otrocih zaznavajo znake stiske ter morebitne posledice trpinčenja ali nasilja.

Tudi otroci so zrtve nasilja

Ne bodimo neme priče nasilju nad otroki

Zdaj je čas, da postanemo glas otroka in o svojih opažanjih obvestimo pristojne institucije (center za socialno delo, policijo ...). Naj fizična razdalja ne pomeni tudi razdalje v odnosu. Bodimo v teh dneh poslušno uho, pozorno na težave, s katerimi se otroci srečujejo v domačem okolju.

Povezane vsebine

Nasilje v družini in zanemarjanje mladoletne osebe sta kaznivi dejanji

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji