Sorodne objave

 

V soboto, 11. aprila, je bil kot eden od ukrepov za zajezitev širjenja epidemije nove virusne bolezni COVID-19 izdan nov odlok, ki določa, kje so kontrolne točke na notranjih mejah s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kdaj so odprte in kdo lahko prestopa državno mejo na posameznih kontrolnih točkah.

Poleg tega odlok določa, komu se ob vstopu odredi karantena in komu ne, komu se dovoli vstop v državo in komu ne.

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, tj. 12. 4. 2020. S tem odlokom preneha veljavnost pravnih aktov, ki so do sedaj urejali to področje.

Odlok ne velja za:

  • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
  • čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,
  • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
  • osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,
  • državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
  • osebe z diplomatskim potnim listom,
  • osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
  • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
  • državljane Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Vsem ostalim skupinam prebivalcev, ki vstopajo v državo, je odrejena sedemdnevna karantena.

Na zadnji dan karantene je obvezno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Če oseba zavrne odvzem brisa ali brisa ni mogoče odvzeti, se karantena podaljša za sedem dni. Karantena se podaljša tudi, če rezultati niso na voljo na dan odvzema brisa, vendar le do dneva prejema rezultata testa oziroma ne dlje kot za 14 dni od dneva odreditve karantene. Brisi se odvzamejo v eni od vstopnih točk (vstopnih ambulant za COVID-19). Če je test negativen, se karantena zaključi, če pa je pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19).

Karantena se slovenskim in tujim državljanom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji odredi na domačem naslovu, razen v primerih, ko to iz utemeljenega razloga ni mogoče, takrat namestitev zagotovi Civilna Zaščita. Osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne morejo prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bodo nastanjene. Stroške karantene osebe krijejo same.

Tujemu državljanu, ki bo opravljal delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca. Potrdilo, ki ga delavec predloži na meji, mora delodajalec posredovati delavcu pred prestopom državne meje. Delodajalec je tudi dolžan zagotoviti delavcu ustrezno nastanitev za prestajanje karantene, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in odločbe o karanteni. Poleg tega pa mora delodajalec delavcu zagotoviti tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene.

Vstop v državo se ne dovoli tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno. Prav tako se ne dovoli vstopa v Slovenijo osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije. Poleg tega pa se ne dovoli vstopa v državo tudi tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so pozitivni na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Medtem ko policija slovenskim državljanom v takšnem primeru dovoli vstop v državo, vendar pod pogojem, da nemudoma (nujno in obvezno) vzpostavijo telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči zaradi nadaljnjih navodil.

Povezane vsebine

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa