Sorodne objave

 

Novica je posodobljena 10. januarja 2022.

Objavljamo pojasnilo glede vstopa v Slovenijo zaradi tranzita v drugo državo, saj v zvezi s tem prejemamo veliko vprašanj (na primer državljani Bosne in Hercegovine sprašujejo, kako je s potovanjem k sorodnikom ali na delo v Nemčijo in Avstrijo ...).

Pomembno!

Za tranzitne potnike je izjema za vstop brez pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani) do nadaljnjega še vedno veljavna, razen, kadar čez Slovenijo potujete z javnim prevozom (v tem primeru je pogoj PCT obvezen).

 

Informacije v času koronavirusa

Vse informacije o spremembah odloka in pogojih za vstop v Slovenijo najdete na vladnem portalu: Prehajanje meja .

 

Predhodnih dovoljenj za tranzit ne izdajamo!

Predhodnih dovoljenj za vstop in tranzitiranje čez ozemlje Republike Slovenije ne izdajamo. Pogoji za prehajanje meje (vstop in tranzit v/preko Republike Slovenije) se namreč preverjajo na mejnem prehodu, ob izvajanju mejne kontrole na dan prestopa meje.

 

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo v 12 urah

Tranzitni potniki in potniki v mednarodnem in potniškem prometu lahko zaenkrat v Slovenijo vstopijo brez pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani), razen če potujejo z javnim prevozom (npr. avtobusi, vlaki, tudi taksiji), v tem primeru je pogoj PCT obvezen). Ob vstopu v Slovenijo morajo nedvoumno izkazati, da je namen vstopa le tranzit čez Slovenijo. Na mejnem prehodu morajo predložiti veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) in dokument o namenu in cilju tranzita (samo za nerezidente EU). Oseba mora v 12 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti.

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Tranzit čez Slovenijo je dovoljen tudi za tujca, ki nima prebivališča v Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2; v tem primeru se tujcu - tudi, če ne izpolnjujejo pogoja PCT - dovoli tranzit čez Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ, če potuje brez vsakega ustavljanja, z lastnim prevoznim sredstvom in če ob vstopu v Slovenijo nedvomno izkaže, da je namen njegovega vstopa le tranzit čez Slovenijo. Pri tem pa je pogoj vstopa tudi, da je takšno osebo pripravljena sprejeti sosednja država. 

Tranzit čez Slovenijo v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena

Prav tako pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjujejo pogoje. Tem osebam policija na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Tranzit z javnimi prevoznimi sredstvi le ob izpolnjenem pogoju PCT

Če oseba tranzit čez ozemlje Slovenije opravlja s sredstvi javnega prevoza (npr. avtobusi, vlaki, tudi taksi služba), mora ob tem izpolnjevati pogoj PCT, skladno z določili Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Enak pogoj morajo namreč izpolnjevati tudi osebe, ki sredstva javnega prevoza uporabljajo za prevoz v notranjem prometu.

Kaj pomeni tranzit?

Tranzit pomeni, da mora oseba, ki zgolj potuje čez ozemlje Slovenije v drugo državo, pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočitev.

Povezane vsebine

Kontakt za informacije v času koronavirusa

Informacije policije glede prehajanja državne meje

Na vladnem portalu gov.si zbrane informacije o prehajanju meja

Slovenija s 16. avgustom uvedla obrazec za sledenje letalskih in ladijskih potnikov