Sorodne objave

 

Vlada Republike Slovenije je na seji 24. junija 2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok začne veljati 25. junija 2020.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje

 

S seznama epidemiološko varnih držav (t. i. zeleni seznam)  ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena odloka se s 25. junijem 2020 črtata Luksemburg in Črna gora.

Na seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam) pa se v skladu z 11. členom odloka zaradi poslabšanja epidemioloških razmer uvrstita Portugalska in Albanija. Tako za osebe, ki v Slovenijo prihajajo iz teh držav, in osebe, ki vstopajo v Slovenijo ter imajo stalno ali začasno prebivališče v teh državah, ob vstopu v Slovenijo velja 14-dnevna karantena. Izjemoma bodo lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene iz držav na rdečem seznamu vstopale le določene kategorije oseb, in sicer izjeme v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7 v 10. členu odloka.

Vlada je odločila tudi, da je veljavnost negativnega izvida testa na covid-19 skrajšana na 36 ur, test bo po novem obvezen tudi za izjeme v točkah 12 in 13 v 10. členu odloka (to so osebe, ki prehajajo mejo iz družinskih razlogov ali zaradi neodložljivih osebnih opravkov).

Dodana je nova izjema (točka 15 v 10. členu odloka) za pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se v Slovenijo vrača z napotitve na delo v tujini. Ta oseba lahko opravi test tudi ob vrnitvi v Slovenijo, delodajalec pa je dolžan zagotoviti pogoje za izolacijo do prejema rezultata.

Vsa nenujna potovanja v tujino so odsvetovana!

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani notranjega ministrstva .

Povezane vsebine

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa