Čeprav je letošnje leto po vsem svetu močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa, pa zdravje delavcev še naprej ogrožajo tudi druga tveganja, od srčno-žilnih do kostno-mišičnih in kroničnih pljučnih bolezni. Na to želimo opozoriti v evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu, ki se začenja danes, 19. oktobra 2020. Po vsej Evropi ga obeležujejo z različnimi dejavnostmi, ki jih koordinira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Aktivnostim se pridružujemo tudi v slovenski policiji, in sicer s premierno objavo kratkega filma Promocija zdravja na delovnem mestu za vse generacije.

Desetminutni video je konec lanskega leta v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravila Policijska uprava Murska Sobota, da bi tako prispevala k ozaveščanju zaposlenih o pomenu skrbi za varnost in zdravje v delovnem kakor tudi bivalnem okolju.

Video Promocija zdravja med zaposlenimi izsek1f

Video (slovenski podnapisi): Promocija zdravja na delovnem mestu za vse generacije
Video (angleški podnapisi): Healthy workplaces for all ages

Film je sicer le del širšega projekta za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki so ga na tej policijski upravi začeli razvijati že leta 2015. Na ta način poskušajo ohraniti fizično in duševno stanje ter dobro počutje svojih zaposlenih v času njihove celotne delovne kariere, pri tem pa posebno pozornost namenjajo tudi starejšim delavcem. Projekt je zmagal na nacionalnem tekmovanju za priznanje "Dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu 2016–2017", ki ga je organiziralo Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, PU Murska Sobota pa je zanj prejela tudi evropsko pohvalo agencije EU-OSHA.

Kot poudarjajo na upravi, je prav zaradi spremenjenih življenjskih (delovnih in bivalnih) okoliščin, ki jih vsakodnevno doživljamo, še kako pomembno, da stalno skrbimo za svoje psihično in fizično zdravje. Le tako bomo lahko skozi celoten življenjski cikel sposobni prenašati vse izzive in bremena naših vsakdanjikov.

Logo akcije Varnost in zdravje pri delu

Vseevropska kampanja Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta

Letošnja kampanja agencije EU-OSHA z naslovom Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta se osredotoča na kostno-mišična obolenja, povezana z delom. Ta obolenja, ki vključujejo težave s hrbtenico in bolečine v vratu, so namreč najpogostejše zdravstvene težave med evropskimi delavci.

Več informacij

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Portal Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS: Varnost in zdravje pri delu