Sorodne objave

 

Slovenska policija, evropska policijska mreža Police Expert Network On Missing Persons (PEN-MP) in evropska fundacija za pogrešane otroke Amber Alert Europe so 3. novembra 2020 organizirali mednarodno spletno konferenco na temo pogrešanih oseb. Konferenca je virtualno povezala več kot 80 policijskih strokovnjakov iz večine evropskih držav. Spletna konferenca je bila organizirana namesto vsakoletnega srečanja članov evropske mreže PEN-MP, ki je namenjeno izboljšanju čezmejnega policijskega sodelovanja, izmenjavi izkušenj, dobrih praks in prenosu novih znanj med strokovnjaki.

DSC 3025

Udeležence je pozdravil Jože Senica, namestnik v. d. generalnega direktorja policije. V svojem nagovoru je poudaril, da je iskanje pogrešanih oseb ena najzahtevnejših oblik preiskovanja in s tem tudi sodi med najzahtevnejša področja dela policije. Za vsakim izginotjem se namreč lahko tudi skriva zelo hudo kaznivo dejanje. Čeprav brez kaznivega dejanja ni nič manj zanemarljivo dejstvo, da gre v veliki večini primerov izginulih oseb za predstavnike najbolj ranljivih skupin prebivalstva, katerih življenje je zaradi tega lahko še toliko bolj ogroženo. In ravno zato je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje, ki seže tudi čez meje držav, ki so s širitvijo Evropske unije postale le še politična in geografska kategorija. V takšnih okoliščinah so mednarodno povezovanje, izmenjava izkušenj in dobrih praks ter navezovanje stikov v obliki tematskih in strokovnih srečanj in konferenc še toliko bolj pomemben dejavnik pri izgradnji medsebojnega zaupanja ter postavljanja temeljev za medsebojno sodelovanje in pridobivanje novih znanj. Svoj nagovor je zaključil s podatkom, da je slovenska policija za čas slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije med prioritetne naloge že uvrstila približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, med drugim tudi na tem področju dela.

DSC 3033

Predstavnik Uprave kriminalistične policije Damjan Miklič, ki tudi predseduje evropski policijski mreži PEN-MP, je širitev mreže izpostavil kot eno izmed temeljnih nalog ter podlago za okrepitev sodelovanja, medsebojno izmenjavo izkušenj in znanj. Poleg povezovanja med policijskimi in tudi drugimi strokovnjaki na področju pogrešanih oseb je krepitev tako nastalih vezi eden izmed temeljnih ciljev mreže, ki si bo prizadevala tudi v prihodnje, da bi se pravni predpisi in postopki v zvezi s pogrešanimi osebami na ravni Evrope tudi harmonizirali, s tem pa bi se olajšalo operativno delo ter čezmejno sodelovanje.

DSC 3038

Policijska mreža Police expert network on missing persons trenutno združuje preko 80 strokovnjakov iz 30 držav, tako iz držav članic EU kot tudi drugih evropskih držav. Osnovni cilj mreže je namreč povezati policijske strokovnjake, ki delujejo na področju pogrešanih oseb. Mreža pri svojem delu kot tudi v okviru te spletne konference namenja poseben poudarek pogrešanim osebam iz ranljivih skupin, še posebej ranljivi pa so otroci. PEN-MP zato s pomočjo Amber Alert Europe svojim članom nudi strokovno podporo, svetovanje in usposabljanje, in sicer s ciljem rešiti več pogrešanih oseb po Evropi, tudi s pomočjo hitrega medsebojnega povezovanja in posvetovanja v posameznih primerih pogrešanih. Da gre za pomembno področje policijskega dela in mreže PEN-MP dokazuje tudi konec leta 2019 pridobljeni status pridruženega članstva v delovni skupini Sveta Evropske unije.

Miklič je na konferenci nato predstavil kratko poročilo o delu mreže PEN-MP v preteklem obdobju, ki je bilo kljub pandemiji covid-19 in ukrepom, ki so zelo otežili delo, opravljeno zelo dobro. Še posebej uspešna je vsakoletna kampanja ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok. V letu 2020 je potekala pod naslovom #NeBodiLahkaTarča in je bila uspešno predvajana v 20 jezikih ter 24 državah. Sekretariat mreže PEN-MP, fundacija Amber Alert Europe, pa je organiziral dva spletna seminarja, prvega z naslovom Multiple risk assessment, na katerem je sodelovalo preko 110 udeležencev iz 20 držav, in drugega z naslovom Save The Missing Persons First, Solve The Crime Later, v sodelovanju z Eurojustom, in se ga je udeležilo 50 udeležencev iz 22 držav. Vsi spletni seminarji pa so nazorno predstavili problematiko, ki se na različnih ravneh izkazuje pri preiskovanju pogrešanih oseb.

Frank Hoen

Frank Hoen, ustanovitelj in predsednik fundacije Amber Alert Europe, ki je tudi soorganizator spletnega dogodka, je izpostavil pomembnost oblikovanja skupnega evropskega pristopa k obravnavanju pogrešanih oseb. Pristop pa bi lahko temeljil na štirih stebrih, ki predstavljajo deležnike in njihove aktivnosti na nazoren način. Kot stebre skupnega evropskega pristopa, je navedel: takojšnjo izdelavo ocene tveganja v primeru pogrešanega otroka, okrepitev čezmejnega sodelovanja organov pregona, povezovanje javnosti z organi pregona pri iskanju pogrešanih otrok in kot še posebej pomemben del preprečevanje izginotja otrok, ki mora biti skupno prizadevanje vseh deležnikov in s tem zainteresiranih delov družbe.

novi clani PEN MP

Spletna konferenca je kljub okoliščinam in ukrepom, ki so bili sprejeti zaradi epidemije covida-19, vendarle uspela pridobiti in zbrati predavatelje, ki veljajo v naši širši regiji kot največji strokovnjaki na svojih področjih dela. V sklopu, ki je bil namenjen izmenjavi izkušenj in znanj pri preiskovanju pogrešanih oseb, pa so bili analitično predstavljeni posamezni primeri preiskave pogrešanj otrok iz več evropskih držav. Priložnost za svojo predstavitev pa je dobilo tudi nekaj novih članic mreže PEN-MP.

Po besedah Mikliča je takšna spletna konferenca še "dodaten način za uspešno sodelovanje med evropskimi policijami in ravno v teh časih oziroma okoliščinah je še posebej nujno potrebno ravno dobro, kvalitetno in strokovno sodelovanje".

video front

Oglejte si video

logo eu