Sorodne objave

 

S spremembo odloka o vstopnih pogojih v Slovenijo, ki začne veljati 9. januarja 2021, se začnejo ponovno priznavati testi PCR iz tretjih držav. Dodana je nova izjema za izobraževanje, ukinjena pa možnost hitrih antigenskih testov na meji.

Veljavni tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri testi pa le iz EU ali schengna

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih, ki sta jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po metodi HAG (hitri antigenski test) v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo torej tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, še vedno pa velja, da negativni izvid testa ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Hitri antigenski testi morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ukinjeno je testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji.

Možnost prekinitve karantene ponovno velja za vse osebe

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Ta možnost prekinitve karantene torej velja za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

Dodana izjema za izobraževanje, črtana za športnike

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega testa (PCR ali HAG) se od 9. januarja 2021 poleg ostalih izjem dovoli tudi:

  • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Izjema za športnike se črta, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

Rdeči seznam držav

Z rdečega seznama se z 9. januarjem 2021 umika Finska, kar pomeni, da je vstop iz te države možen brez karantene ali negativnega testa. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Povezane vsebine

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 2/2021, 7. 1. 2021 - odlok začne veljati 9. januarja 2021)

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list št. 204/20, 31. 12. 2020)

Vse najpomembnejše informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja v času širjenja novega koronavirusa, predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, in pregled držav, ki so uvrščene na rdeči seznam: Prehajanje meja