Sorodne objave

 

Vlada je izdala nov odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati 13. februarja.

Vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa dovoli tudi:

  • osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
  • osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni.

Za te osebe se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz zgoraj navedene prve alineje se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja. Več o tem potrdilu, vključno z obrazcem zdravniškega potrdila: Potrdilo za osebe, ki so prebolele COVID-19

Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Pri preostalih izjemah ni sprememb.

Nov seznam epidemiološko slabših držav

Vlada je na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določila države članice EU ali schengenskega območja, katerih 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je višja od 14‑dnevne incidence v Republiki Sloveniji. Na tem seznamu, ki velja od 13. februarja 2021, so:

  • Češka
  • Portugalska
  • Španija

Črtane kontrolne točke na notranjih mejah

Črtane so kontrolne točke na notranjih mejah na cestnih in železniških povezavah. Iz Italije, Avstrije in Madžarske je mogoče vstopiti v Slovenijo na katerem koli za prehod meje predvidenem mestu. Policija bo opravljala nadzor pri svojem rednem delu, po potrebi na obstoječih kontrolnih in drugih vstopnih točkah, pa tudi v notranjosti države. Ne glede na lokacijo in način vstopa mora vsaka oseba izpolnjevati pogoje za vstop po tem odloku.

Rdeči seznam držav (ob vstopu karantena, razen za izjeme ali z negativnim testom)

Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri administrativnih enotah Danske in Italije, na novo pa je nanj uvrščena finska administrativna enota Helsinki – Uusimaa. Na seznam tretjih držav je dodana Sveta Lucija, drugih sprememb ni.

Povezane vsebine

Vse najpomembnejše informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja med epidemijo novega koronavirusa, predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, opis vseh izjem in pregled držav, ki so uvrščene na rdeči seznam: Prehajanje meja

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/2021, 11. 2. 2021)

Potrdilo za osebe, ki so prebolele COVID-19