Sorodne objave

 

Vlada je izdala nov odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki prinaša spremembe pri izjemah za vstop v državo. Odlok začne veljati 12. aprila 2021.

Spremeni se dopoldanski čas obratovanja na kontrolni točki Neblo; po novem so veljavni tudi PCR testi in potrdila o preboleli bolezni, ki so bili opravljeni v ZDA in Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske; natančneje so poimenovana cepiva posameznih proizvajalcev. 

Med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa so dodani akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.

Med izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa pa se namesto dnevnih delovnih migrantov dodajo delovni migranti in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje.

Na seznamu rdečih držav članic Evropske unije oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji, Danski in Španiji. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Podrobnejše informacije o spremembah, ki veljajo od 12. aprila 2021, so v sporočilu za javnost MNZ: Spremembe pri izjemah za vstop v državo

Povezane vsebine

Prehajanje meja

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/2021, 9. 4. 2021)