Sorodne objave

 

Ob današnjem srečanju ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson se je slednja sestala tudi s predsednikom Frontexovega upravnega odbora, Markom Gašperlinom.

Izjava Gasperlin Frontex 22042021

Video: Izjava Marka Gašperlina po koncu sestanka s komisarko Ylvo Johanssen

Do sestanka je prišlo na pobudo komisarke. Marko Gašperlin, predsednik upravnega odbora Frontexa, Evropske agencije za mejno in obalno stražo (v nadaljevanju: Agencija), sicer pa pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, in komisarka Johanssonova sta v preteklosti že opravila pogovor o Agenciji preko videopovezave. Gre za permanentno izmenjavo stališč med komisarko, v katere pristojnost sodi Agencija, in predsedujočim upravnemu odboru.

IMG 2911

Agencija je v fazi implementacije Uredbe o mejni in obalni straži, ki je bila sprejeta 2019 in je prinesla obsežno rast agencije tako v smislu osebja kot nalog in pooblastil. Letošnje leto je prvo leto, ko je začela delovati Stalna enota (ki je sestavljena iz osebja Agencije s policijskimi pooblastili in pripadnikov, napotenih iz držav članic), ki bistveno spreminja pristop pri implementaciji deljene odgovornosti med državami članicami in Evropsko unijo pri nadzoru zunanje meje.

Prvo leto delovanja po novem modelu zaradi pandemije covida-19 poteka v izredno zahtevnih razmerah, ki so zaradi že tako izjemno kratkega časa za vse potrebne priprave izziv še dodatno zapletle. Zato je za sodelovanje med glavnimi akterji, kar upravni odbor Agencije in Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) nedvomno sta, še toliko bolj pomembno, da implementacija določb uredbe in delo Agencije kljub omejitvam in težavam poteka čim bolj tekoče.

Predstavniki Komisije so sicer poleg predstavnikov držav članic člani upravnega odbora, ki ima številne, z uredbo določene naloge, pri čemer ima Komisija določene dodatne naloge in vlogo glede zagotavljanja pogojev za delo Agencije in zagotavljanja skladnosti s pravnim redom EU.

V pogovoru sta sogovornika ocenila delo Agencije (implementacija uredbe) in predvsem njen odziv na zahtevne razmere, prihajajoče izzive in ustreznost priprav na čedalje zahtevnejšo situacijo na zunanjih mejah in na področju vračanja ter na vedno večja pričakovanja držav članic. Govora je bilo tudi o vprašanju zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic v operacijah v koordinaciji Frontexa, s katerim se upravni odbor v zadnjem letu zelo intenzivno ukvarja. Velik del sestanka pa je bil namenjen izmenjavi stališč, kako čim bolje izkoristiti okrepljeni mandat in kapacitete Agencije pri zagotavljanju boljšega nadzora zunanjih meja EU.

Povezane vsebine

Frontex