Sorodne objave

 

Vlada je včeraj dopolnila odlok o vstopnih pogojih v državo še z eno izjemo. Od 23. julija 2021 so med izjemami za vstop brez karantene in brez pogoja PCT tudi čezmejni delovni migranti, ki živijo največ 10 kilometrov zračne razdalje od skupne mejne črte s sosednjo državo. Dosedanji pogoji za vstop v Slovenijo ostajajo sicer nespremenjeni.

Pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT pa je dodan čezmejni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, ter se vrača v petih dneh po prehodu meje. Gre za začasno izjemo, ki bo v veljavi predvidoma do 15. avgusta 2021 oziroma najkasneje do 1. septembra 2021.

Kot dokazilo za obstoj delovnega razmerja se upošteva pogodba o zaposlitvi, podpisana izjava delodajalca ali podobno dokazilo, ki utemeljuje delovno razmerje kot razlog za prehajanje meje. Zračna razdalja se določa z uporabo prosto dostopnega strežnika z geografskimi podatki in zemljevidi podjetja Google. Prebivališče v Sloveniji je stalno ali začasno prebivališče, kot ga določa Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ne pa tudi nastanitev v nastanitvenem objektu kratkotrajne narave (na primer nastanitev v hotelih, turističnih objektih, avtokampih in podobnih objektih).

Povezane vsebine

Prehajanje meja