Sorodne objave

 

Prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije), Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije ter Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi so danes, 23. septembra 2021, organizirali že 11. strokovni posvet o spolnih zlorabah otrok na spletu. Posvet je zaradi epidemičnih razmer potekal v spletni izvedbi.

Posvet je namenjen zlasti organom pregona, sodiščem, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Cilj posveta je poglobiti znanje glede zlorab otrok na spletu z namenom učinkovitejše obravnave primerov v praksi, hkrati pa na enem mestu združiti znanje in izkušnje vseh, ki se ukvarjajo s področjem spolne zlorabe otrok na spletu.

IztokPrezelj

Prodekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Iztok Prezelj je poudaril, da si vsi prizadevajo za celostni pristop k reševanju tega področja, saj je to edina pot do uspešnega spoprijemanja s posnetki spolnih zlorab otrok. Potrebno je sodelovanje vseh deležnikov, še zlasti s šolami, starši, otroki, ponudniki informacijsko-komunikacijske tehnologije in centri za socialno delo.

NenadSutanovac

V imenu Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije je Nenad Šutanovac v pozdravu izrazil zaskrbljenost, da je lanska sprememba uredbe s področja zasebnosti podatkov začasno onemogočila, da bi spletne platforme na strežnikih samodejno odkrivale gradiva s spolnimi zlorabami otrok, kar je povzročilo, da se je število poročil o spolnem izkoriščanju otrok v Evropski uniji zmanjšalo za 51 odstotkov.

VojkoUrbas

Direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas je v uvodnem nagovoru poudaril, da v zadnjih letih različne organizacije, ki se ukvarjajo z varnostjo otrok na spletu, opažajo, da je spletnih spolnih zlorab čedalje več. V nekaterih državah članicah EU se je povpraševanje po posnetkih spolne zlorabe otrok v času epidemije povečalo za 25 odstotkov. Pohvalil je kampanjo Reci ne!, saj ta kaže na pomen mednarodnega sodelovanja strokovnjakov na različnih področjih, od usposabljanj, preventive do skupnega pregona storilcev teh kaznivih dejanj.

 CathalDelaney

Kampanjo in dosedanje delo vseh navzočih pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju kaznivih dejanj s področja spletnih spolnih zlorab otrok je pohvalil tudi predstavnik Europola Cathal Delaney in poudaril prizadevanja Europola za podporo vsem državam članicam pri zagotavljanju varnosti držav.

RobertTekavec

Na letošnjem posvetu sta poleg strokovnjakov iz drugih organizacij s prispevkoma sodelovala tudi kriminalista iz Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi. Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, je govoril o mednarodnem sodelovanju pri boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, ki je tudi ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Evropski uniji.

prirocnik csd

Bojana Kračan, prav tako iz Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, in Robert Tekavec sta na okrogli mizi, na kateri so sodelovali tudi predstavniki organizacije Safe.si in Skupnosti centrov za socialno delo, predstavila lani izdani priročnik Spletno nasilje in spletne spolne zlorabe otrok in mladostnikov , ki je pripomoček za strokovne delavce centrov za socialno delo in druge strokovnjake pri obravnavi spletnega nasilja ter zlorab otrok in mladostnikov.

Učiteljica Nina Jelen iz OŠ Ivana Skvarče je v svojem prispevku poudarila, da otroci na vprašanja, ali bi se kdaj lotili spletnih izzivov, neznancem pošiljali svoje fotografije, z njimi delili svoje osebne podatke ali se z njimi dobili v živo, odgovarjajo pritrdilno. Ključno je torej, da se na internetu naučijo reči NE in da vedo, da jim ni treba storiti vsega, kar vidijo ali v kar jih nagovarjajo drugi.

MasaBlaznik

Po besedah Maše Blaznik, sodelavke telefona TOM, vsebine, ki so bile v ospredju zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo v letu 2020, kot so odnosi v družini, duševno zdravje in samomorilno razmišljanje, pri njih ostajajo najpogostejše tudi letos. Med epidemijo se je po telefonu TOM povečalo število stikov z e-oblikami svetovanja, kjer so prevladovale najtežje vsebine. Poudarila je pomen usmerjanja v žive stike in ustrezne vire pomoči.

2021 Kampanja Reci ne 

Video

Na posvetu so bili navzoči tudi predstavniki policij nekaterih držav Zahodnega Balkana in Europola, ki so danes v sodelovanju s slovensko policijo začeli kampanjo Reci ne!. S kampanjo želijo ozaveščati o spletnih spolnih zlorabah v regiji, saj so na tem območju otroci lahko še hitreje žrtve spletnih spolnih zlorab, saj jih od storilcev ločijo le manjše jezikovne pregrade. Sodelujoče države želijo s kampanjo sporočiti, da enako, kakor za storilce spolnih zlorab prek spleta ne obstajajo državne meje, prav tako ne obstajajo meje niti v njihovem skupnem prizadevanju za preprečevanje teh kaznivih dejanj in odkrivanje storilcev. Združeni z idejo skupnega sodelovanja pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju spletnih spolnih zlorab želijo s kampanjo sporočiti, da bodo storili vse, da bi zaščitili žrtve, proti storilcem pa ustrezno ukrepali, pri čemer jih ne bodo zaustavile niti državne meje.

Preprečevanje in preiskovanje spolnih zlorab otrok ter krepitev policijskega sodelovanja na tem področju z državami zahodnega Balkana so med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

Podrobnejše informacije: Program posveta

Povezane vsebine

Kampanja Reci ne! Na internetu ni meja, zakaj bi bile med preiskovalci spletnih spolnih zlorab?

Spletno oko (točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu)

Safe.si (točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje)  

TOM, telefon za otroke in mladostnike

Spletno nasilje in spletne spolne zlorabe otrok in mladostnikov (priročnik)