Sorodne objave

 

V povezavi z današnjim obiskom Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na Generalni policijski upravi objavljamo naslednja pojasnila policije.

V policiji spoštujemo parlamentarni nadzor in Knovs, zato je generalni direktor policije dr. Anton Olaj danes kljub vsebinam, ki so presegale pristojnost Knovsa, odgovarjal na zastavljena vprašanja predsednika in članov Knovsa. 

Policija je institucija, ki je med najbolj nadzorovanimi v državi, tako da smo nadzorov vajeni, tudi poizvedb varuha človekovih pravic. Dr. Olaj je odločen zagovornik pravne države, zato je prepričan, da se je treba posluževati obstoječih predpisanih pravnih mehanizmov nadzorov, četudi to nekomu ni všeč. Zakoni veljajo za vse enako in jih je potrebno spoštovati.

Generalni direktor policije je Knovsu pojasnil, da sta bili za ukrepanje na shodu 15. septembra 2021 kot tudi 5. oktobra 2021 ustanovljeni komisiji, ki bosta preverili zakonitost in strokovnost uporabe policijskih pooblastil.

Prvo poročilo dr. Olaj pričakuje v prvi polovici novembra, poročilo pa bo dostopno tudi javnosti. In nikakor ne drži, da bi generalni direktor policije vsebinsko kakor koli posegal v zaključna poročila komisij, pričakuje pa jasne in razumljive odgovore na odprta vprašanja, dileme. Na tem mestu zavračamo vse vnaprejšnje neargumentirane ocene o delu policije in pavšalne očitke o pretirani represiji. Tudi od nekaterih članov Knovsa.

Na vprašanje glede obiskov v operativnih štabih 5. oktobra 2021 je dr. Olaj člane Knovsa seznanil s točnim časom obiska, ki je potekal v prostorih Centra za varovanje in zaščito zvečer ob 19.25 in v prostorih Policijske uprave Ljubljana ob 19.35. Pojasnil je tudi, da nihče ni podajal nobenih navodil policistom. Policija je pri izvajanju svojih z zakonom naloženih pooblastil za zagotavljanje varnosti samostojna in neodvisna, pristojnosti ministra pa so urejene s predpisi in so javno objavljene.