Sorodne objave

 

V povezavi z nekaterimi medijskimi poročanji zoper v. d. generalnega direktorja policije mag. Senada Jušića objavljamo njegov odziv in izpostavljamo, da gre za neresnice in zlonamerne navedbe.

Mag. Senad Jušić: "Na sodišču nisem lagal, gre za očitne neresnice in zlonamerne navedbe, ki jih ostro in odločno zavračam!

V okviru uveljavljanja pravice do odgovora na objavljene informacije v medijih o meni in o domnevno krivi izpovedbi na sodišču ter s tem povezanim kaznivim dejanjem v primeru premestitve uslužbenca policije na drugo delovno mesto sporočam, da so bile v prispevku o domnevni krivi izpovedi na sodišču predstavljene neresnice in zlonamerne navedbe, ki jih ostro in odločno zavračam.

Kriva izpovedba je kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku in zavržno ravnanje, ki ga kot državljan in policist absolutno obsojam in ga nikoli nisem storil. Tega ne govorim na pamet, saj je bil prav ta očitek o domnevno krivi izpovedbi proti meni že pred leti presojan pri dveh pravosodnih organih, in sicer na Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Specializiranem državnem tožilstvu RS. Oba organa sta enako odločila, da iz vsestransko zbranih dokazov v nobenem primeru niso izhajali znaki ne tega (kriva izpovedba) in tudi ne katerega koli drugega kaznivega dejanja. Razumem in podpiram pa odločitve delavcev, da v primerih, ko menijo, da so na njihovo škodo nastale kršitve pravic iz delovnega razmerja, uveljavljajo vse pravice, ki jim pripadajo.

Zaradi korektnega obveščanja javnosti oba dokumenta pristojnih organov prilagam, vsebina katerih v nobenem primeru ne potrjuje navedb iz prispevka.

V zadnjem obdobju se pojavljajo medijski napadi name in diskreditacije tudi za nekatere druge "stare" primere in enako kot v tem primeru, gre za neupravičene in zlonamerne očitke o moji vpletenosti v nezakonita dejanja. S takimi nepreverjenimi, neutemeljenimi, zavajajočimi in zlonamernimi trditvami se ne škodi zgolj meni temveč tudi inštitutu generalnega direktorja policije, kar je nedopustno.

Vedno sem si prizadeval za zakonito opravljanje nalog in izvajanje pooblastil, spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine ter deloval tako, da ni prihajalo do kršitev pravic zaposlenih in drugih. To je moje vodilo, to so moja stališča in moj način dela."

Okrajno sodišče v Ljubljani - sklep o zavržbi

Specializirano državno tožilstvo - sklep o zavržbi