Sorodne objave

 

V zvezi z v javnosti izraženimi pomisleki o neutemeljenem delu policije v primeru zbiranja obvestil od občanov pojasnjujemo, da je zbiranje obvestil eno od osnovnih pooblastil policije, ki je poleg sodelovanja z organizatorjem ključno za uspešno pripravo in izvedbo vseh ustreznih ukrepov za spremljanje takšnih varnostnih dogodkov, kot je javni shod.

Policisti tudi v primeru ostalih javnih zbiranj, torej tudi v primeru koncertov, športnih in drugih javnih prireditev, vedno zbirajo obvestila, in sicer od oseb, ki so zaupanja vredne in ki bi policiji lahko dale koristne podatke, pomembne za spremljanje in varovanje tovrstnih dogodkov. Vse pridobljene informacije ovrednotimo, z njihovo pomočjo pa ustrezno in sorazmerno načrtujemo opravljanje svojih temeljnih nalog, s katerimi zagotavljamo varnost vsem – tistim, ki se bodo dogodka udeležili, kot tudi tistim, ki se bodo kot naključni mimoidoči zgolj znašli v bližini. Varovanje ljudi in njihovega premoženja ter varovanje ustavnih in ostalih temeljnih človekovih pravic in svoboščin je namreč naše temeljno poslanstvo, ki pa ga brez določenih ukrepov ni mogoče uresničiti.

Razumeti je treba, da so verodostojne informacije o varnostnih dogodki nujne, da lahko zagotovimo varnost tako udeležencem shodov kot tudi vsem drugim državljanom. Pri dogodkih, kjer je veliko ljudi, je treba v izogib zapletom marsikaj predvideti in načrtovati, med drugim tudi ustrezne intervencijske poti za nemoteno delo služb reševanja, če pride do situacij, ki zahtevajo posredovanje teh služb na določenih krajih, promet na cestah pa je denimo oviran. Kljub informacijam, ki jih pridobimo od organizatorjev javnih zbiranj, če le ti sodelujejo s policisti, je za pripravo ustreznih ukrepov treba pridobiti informacije o prihodih in odhodih udeležencev iz različnih krajev, preveriti informacije, ki povečujejo tveganja in se praviloma pojavljajo na družbenih omrežjih o potencialno konfliktno nastrojenih skupinah, ki bi lahko ovirale shod, ipd.

Poudarjamo, da pri zbiranju obvestil ne gre za zasliševanje ljudi ali kakršnekoli nedopustne oblike dela, s katerimi bi imeli namen ustrahovati sogovornike. Zbiranje obvestil je oblika informativnega pogovora, ki poteka brez vsakršne prisile ali vplivanja na posameznike. Je pravzaprav najbolj učinkovit način pridobivanja informacij, ki je v obojestransko korist - policija s pridobljenimi informacijami lažje načrtuje svoje naloge, obenem pa tudi občanom sporoča, da bo na dogodku prisotna, kar udeležencem dogodka vliva zaupanje, da bodo tam lahko varno izražali svoje mnenje in uveljavljali svojo ustavno varovano pravico do mirnega zbiranja.

Razumemo, da so nekatere naloge policije med ljudmi nepriljubljene. A tisto, kar je za nekoga neprijetnost, lahko za koga drugega pomeni varnost. Nenazadnje je policija tu zato, da skrbi za varnost vseh.