Sorodne objave

 

Pri današnjem poostrenem nadzoru nad vozniki tovornih vozil in avtobusov, ki smo ga policisti izvedli na avtocestnem počivališču Lopata, so sodelovali tudi nadzorniki iz Finančne uprave RS,  Družbe za avtoceste v RS in Inšpektorata RS za infrastrukturo. Poleti je na cestah gostejši promet tako osebnih kot tovornih vozil. Ker so slovenske ceste že sicer zelo obremenjene s transportom, so tovrstni nadzori, ko v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami preverjamo težka tovorna vozila in avtobuse, nujni.

IMG 6c545145a0663cf791a3e95086d1da06 V

Vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun je v današnji izjavi za javnost med drugim dejal: "Vsi se zavedamo, da vsaka napaka med upravljanjem avtobusa predstavlja veliko tveganje za potnike in da težka tovorna vozila sama po sebi vzbujajo strah in občutek ogroženosti."

Policisti si z aktivnostmi na celotnem avtocestnem omrežju prizadevamo za čim večjo varnost in čim boljšo prevoznost slovenskih cest

Kot je povedal vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun, ima Slovenija zaradi geografske lege kot tranzitna država v evropskem prostoru zelo pomembno vlogo pri transportu blaga. Deseti panevropski cestni koridor, ki skozi Slovenijo po avtocesti št. 1 poteka med Benetkami in Kijevom, z vidika transporta blaga za Slovenijo predstavlja zelo velike prometno varnostne obremenitve. "Obvladovanje prometnih tokov, nenehna rast števila težkih tovornih vozil in avtobusov ter siceršnja rast števila vozil na slovenskem avtocestnem omrežju zahtevajo nenehno prisotnost policije in iskanje poti za obvladovanje in spremljanje opisanih dejstev," je poudaril.

V nadaljevanju je dodal: "Z reorganizacijo prometne policije smo dnevno prisotni na slovenskem avtocestnem omrežju, kjer si z različnimi oblikami dela prizadevamo za zagotavljanje visoke stopnje varnosti in prevoznosti cest ter za preprečevanje deviantnih pojavov. Po uspešno izvedenih aktivnosti pretekli teden, ko smo z večjim številom policistov na celotnem avtocestnem omrežju preverjali hitrost in varnostno razdaljo vozil, tokrat preverjamo težka tovorna vozila in avtobuse."

IMG cb8f2534d5cef592fa3048165bce9044 V

Nadziramo tahografe in preverjamo zakonitost prevoza potnikov in blaga, ustrezno pritrjenost tovora, tehnično brezhibnost vozil idr.

V današnjem nadzoru policisti policijskih uprav Celje, Maribor, Ljubljana in Murska Sobota ter policisti Specializirane enote za nadzor prometa preverjajo predvsem zakonitost prevoza potnikov in skladen prevoz blaga. Nadzirajo tahografe, na podlagi katerih se lahko ugotavlja organizacija dela v prevoznih podjetjih, ki se odraža v delovnem času voznika, času dnevne vožnje, v obveznih odmorih ter dnevnih in tedenskih počitkih. Preverjamo tudi ustreznost pritrditve tovora med vožnjo na tovornih vozilih in tehnično brezhibnost vozil, udeleženih v cestnem prometu. Sodelujejo tudi nadzorniki iz Finančne uprave RS, Družbe za avtoceste v RS ter Inšpektorata RS za infrastrukturo.

Med turistično sezono je tovorni promet prepovedan ne le ob nedeljah, ampak tudi ob sobotah dopoldne oziroma čez dan!

Voznike tovornih vozil ponovno opozarjamo na spoštovanje Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki v določenem časovnem obdobju ali vremenskih razmerah omejuje promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg.

Med turistično sezono – od vključno zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru – je promet na avtocestnem omrežju prepovedan tudi ob sobotah, in sicer med 8. in 13. uro ter med 6. in 16. uro na primorskem avtocestnem omrežju in drugih pomembnih primorskih cestah.

Za nespoštovanje odredbe je za voznika predpisana globa 300 evrov, za pravno osebo pa 1.000 evrov.

Povezane vsebine

Premajhna varnostna razdalja je med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč. V včerajšnjem poostrenem nadzoru na avtocestah skoraj tristo kršitev

Do večje varnosti na avtocestnem omrežju tudi s preverjanjem ustrezne varnostne razdalje