Sorodne objave

 

Glede na nedavne dogodke ob neurju na avtocesti, ko so vozniki ustavljali svoja vozila v predorih, na odstavnih pasovih, jih celo obračali ali izstopali iz vozil, pri čemer niso upoštevali prometne signalizacije, smo se odločili, da voznike ponovno opozorimo na pravilno ravnanje in nekatera pomembna prometna pravila, ki jih morajo upoštevati.

  • Na odstavnem pasu avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen v sili. Tudi na vozišču avtoceste in ceste, rezervirana za motorna vozila, je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. Voznik lahko svoje vozilo ustavi na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču. Med neurjem ali podobnimi dogodki priporočamo posebno previdno vožnjo, prilagoditev hitrosti razmeram in izključitev iz prometa na prvem primernem mestu (počivališču, izvozu ipd.).
  • Prehitevanje po desni strani na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, ni dovoljeno (izjema je ploščad pred cestninsko postajo - v skladu s 3. alineo 2. odstavka 36. člena ZVCP-1-UPB5).
  • Ko je promet gostejši, se velikokrat zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred sabo, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug. Zato priporočamo predvsem vzpostavitev zadostne varnostne razdalje in potrpežljivost, dokler voznik pred vami ne konča z manevrom prehitevanja.
  • Dosledno upoštevanje varnostne razdalje! Policija ugotavlja, da vozniki ne upoštevajo določil o varnostni razdalji, predvsem takrat, kadar vozijo za vozilom, ki ga želijo prehiteti.
  • Vožnja po levem voznem pasu, ko voznik ne prehiteva nobenega vozila, je prepovedana. Za vožnjo je namenjen desni vozni pas.
  • Ob zastoju na avtocesti morajo vozniki med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil, kar določa 12. odstavek 110. člena ZVCP-1-UPB5. Ta dolžnost velja vedno, ko se promet zaradi različnih vzrokov na cesti ustavi. Dodatne težave povzročajo tisti, ki so vozilo ustavili neposredno za vozilom pred njim in v primeru potrebe po premiku vozila, tega ne morejo storiti in tisti, ki vozilo ustavijo na odstavnem pasu ali po njem celo želijo prehiteti kolono pred seboj. Zaradi tega imajo vozila interventnih služb velikokrat težave priti na kraj interventnega dogodka. Vozniki, ki so z neupoštevanjem pravil, blokirali dostop tem vozilom, pa se ne zavedajo, da je od pravočasnega prihoda intervencijskih služb velikokrat odvisna tudi življenja posameznikov.
  • Upoštevati je treba vso postavljeno prometno signalizacijo (prometne znake, prižgano rdečo luč pred predori, ki vozniku prepoveduje, da bi zapeljal vanj, talne označbe ...).
  • Voznik, ki je ugotovil, da je zapeljal na avtocesti na nasprotni vozni pas, mora vozilo nemudoma umakniti s prometnih površin. Predlagamo, da nemudoma obvesti policijo ali upravljavca ceste in jih zaprosi za zavarovanje kraja ob obračanju vozila. Vozniki pa, ki so bili obveščeni o vožnji takšnega voznika preko sredstev javnega obveščanja, morajo zmanjšati hitrost, po potrebi vklopiti varnostne utripalke in se umakniti na desni prometni pas smernega vozišča (ne prehitevati vozil pred seboj). Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna!

Najpogostejše kršitve na avtocestah so prekoračitev hitrosti, prekratka varnostna razdalja, prehitevanje po desni strani, vožnja po levem voznem pasu, ko vozilo ne prehiteva, vožnja po odstavnem pasu. Vsi našteti prekrški so izjemno nevarni za vse udeležence v cestnem prometu!