V Vadbenem centru v Gotenici poteka prvo usposabljanje 110 policistov za izvajanje postopka ugotavljanja vožnje pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil.

Po usposabljanju pa jih čaka preskus znanja na Policijski akademiji v Tacnu, kjer bodo prejeli tudi ustrezno potrdilo, da so za takšno delo usposobljeni. Program usposabljanje policistov je bil predhodno usklajen s strokovnimi organizacijami - med drugim tudi z Inštitutom za sodno medicino.


tiskovna

Nove postopke ugotavljanja vožnje pod vplivom mamil smo predstavili tudi novinarjem


Policisti se bodo seznanili z zunanjimi znaki, ki kažejo, da je preiskovanec pod vplivom prepovedanih drog, ter se spoznali še s psihološkim, sociološkimi in kriminološkimi vidike problematike. Na usposabljanju pa sodelujeta tudi predstavnika nemške in švedske policije, Hans J. Maurer in Tom Jensen, ki policistom predstavljata izkušnje njunih policij na tem področju.


predavanje

G. Smolej s Sektorja za cestni promet predstavlja policistom nove postopke


Postopek ugotavljanja simptomov vožnje pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil bodo slovenski policisti izvajali s pomočjo baterijske svetilke v obliki peresa in merilca velikosti zenic imenovanega pupilometer. Večina prepovedanih drog povzroča nepravilnosti v velikosti zenic, njihovo neprilagajanje svetlobi in motnje v motoriki oči, zato postopek obsega štiri vaje z očmi. Policisti bodo opravili teste horizontalne in vertikalne koordinacije gibanja oči, zmožnost koncentracije pogleda na eni točki ter reakcij zenic na svetlobo. Po opravljenem postopku bodo policisti potrdili ali zavrnili sum vožnje pod vplivom prepovedanih drog. V primeru potrditve suma bodo odredili strokovni pregled krvi.


postopek2

Postopek ugotavljanja prisotnosti mamil s pupilometrom


Robert Sušanj, vodja oddelka za nadzor in prometne nesreče, je poudaril, da bodo policisti z novim postopkom delež upravičenih strokovnih pregledov na Slovenskem še povečali. Do spremembe Zakona o varnosti v cestnem prometu bodo vozniki v tem postopku sodelovali prostovoljno. Prostovoljno testiranje je v interesu voznika, saj lahko policist svoj sum z njim že na kraju ovrže in vozniku ni treba na strokovni pregled. Toda tudi po sprejetju novele Zakona o varnosti cestnega prometa, ko bodo policisti lahko testirali vsakogar, ki ga bodo sumili, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, postopek ne bo imel dokazne vrednosti in bo le uradni zaznamek policista, kajti trden dokaz bo kot doslej le krvna analiza preiskovanca.


predavatelji

Robert Sušanj s predstavnikoma nemške in švedske policije ob strani


Predstavnik nemške policije iz Posarja Hans J. Maurer je dejal, da njihovi policisti postopek izvedejo le, če se voznik s tem strinja. Vozniki sicer radi sodelujejo, saj si s tem pogosto prihranijo daljši, neprijetnejši in v primeru pozitivnega rezultata tudi dražji postopek z odvzemom krvi. Njihove denarne kazni so v primerjavi s slovenskimi višje, voznik pa mora pri njih pred ponovno pridobitvijo vozniškega dovoljenja kar trikrat z negativnim rezultatom opraviti krvno preiskavo, katere stroške krije sam.

Tom Jensen iz švedske policije pa je poudaril, da so njihove kazni v primerjavi s slovenskimi bolj restriktivne, saj je lahko voznik na Švedskem pri kršitvi običajno kaznovan tudi s štirimi tedni zapora, ki ga zadnja leta izvajajo s t.i. hišnim zaporom oziroma uporabo posebnih zapestnic. Po švedski zakonodaji je test ugotavljanja simptomov vožnje pod vplivom prepovedanih drog ob odredbi policista obvezen, to pa prispeva k manjšemu deležu negativnih rezultatov krvnih preiskav.

 

 

Besedilo in fotografije: Dean Božnik