Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Janko Goršek je danes, 4. maja 2011, v Policijski akademiji podelil priznanja avtorjem treh najbolje ocenjenih dobrih praks v policiji za leto 2010. Letošnji izbor dobrih praks so zaznamovale informacijske rešitve.

IMG 0559

Pester nabor po vsebini in obliki različnih primerov dobrih praks kaže, da imajo zaposleni v policiji veliko inovativnih idej in da je skrb za izboljšanje dela policije na visoki ravni. Člani komisije so letos ocenili 12 prispelih vlog. Tokrat so se, za razliko od prejšnjih let, ko so izstopale rešitve, kako policijo narediti bolj dostopno in odprto v odnosu do lokalnih skupnosti ter jo kot institucijo približati ljudem, za najboljše izkazale informacijske rešitve:


1. mesto: Računalniška prepoznava oseb po fotografijah

(avtorji: Valter Zrinski iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana, Gregor Kovač, mag. iz Uprave kriminalistične policije in mag. Jernej Virant iz Urada za informatiko in telekomunikacije v Generalni policijski upravi)

Najbolje ocenjena dobra praksa predstavlja pomemben prispevek k operativnejšemu in učinkovitejšemu delu policije, saj se je z njeno uvedbo bistveno izboljšal postopek prepoznave oseb po fotografijah. Rešitev predstavlja enostavno in učinkovito orodje za delo policistov in kriminalistov pri preiskovanju kaznivih dejanj. Ker aplikacija deluje v centralnem računalniškem sistemu policije, so s tem odpravljene tudi težave, povezane z dostopom, avtorizacijami in arhiviranjem. Uvedba informacijske rešitve ne predstavlja nobenih finančnih posledic, z njeno uporabo pa bo mogoče tudi prihraniti nekatera finančna sredstva. Da gre za izjemno uspešno dobro prakso, kaže tudi podatek, da je bila aplikacija v operativno delo implementirana že lani julija, uporabljajo pa jo že na vseh policijskih upravah.

2. mesto: Kalkulator za izračun časa bivanja na schengenskem območju

(avtorja: Anton Cafuta iz Sektorja uniformirane policije in Albin Gradišnik iz Operativno-komunikacijskega centra PU Maribor)

Schengenski kalkulator je odličen pripomoček za delo policistov na mejnih prehodih in v notranjosti države, ki ob kontrolah državljanov tretjih držav ugotavljajo število dni zadrževanja v schengenskem območju. Aplikacija povečuje učinkovitost delovnega procesa, saj skrajšuje časovno kontrolo bivanja, predstavlja pa tudi edinstveno rešitev, saj podobne aplikacije ne najdemo v nobeni državi članici EU oziroma schengenskega območja.

3. mesto: Iskana orožja za balistične preiskave - posodobitev poslovanja

(avtor: Tomaž Korbar iz Nacionalnega preiskovalnega urada)

Aplikacija z boljšim in lažjim ter operativno učinkovitejšim delom omogoča bistven napredek pri preglednosti iskanih orožij. Z rešitvijo se skrajšuje čas od zasega orožja do povratne informacije, potrebne za operativno raven policijskega dela.

IMG 0529

 Zvočni posnetek izjave Janka Gorška (mp3) 


Kot je v uvodnem govoru izpostavil generalni direktor policije Janko Goršek, je podelitev nagrad za izbor dobre prakse še posebej pomembna, saj v času, ko ni sredstev za nagrajevanje zaposlenih v policiji, pomeni priznanje za dobro opravljeno delo: "Delo policije bo vedno pod kritično presojo in v tem ni nič slabega. Če želimo obdržati visoke standarde, je treba slabo delo grajati, neizpolnjevanje dolžnosti pa sankcionirati. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti na pohvalo za dobro opravljene naloge. Odlično delo bi morali še posebej nagraditi. A v času recesije je vse manj inštrumentov, s katerimi bi dodatno motivirali zaposlene, ki so pri svojem delu presegli pričakovano opravljanje nalog in k temu dodali še izvirnost. Rešitve, ki so jih pripravili, so prerasle golo idejo, saj koristijo tudi drugim policistom, ki bodo svoje dolžnosti lahko opravljali še bolj učinkovito."

V policiji si prizadevamo za racionalizacijo dela in uvajanje še bolj učinkovitih delovnih procesov. V ta namen z internim razpisom že od leta 2004 iščemo primere dobre prakse in s tem enote in zaposlene, ki so sposobni prepoznati, razvijati in uveljavljati dobre rešitve pri svojem delu. Izraz dobra praksa predstavlja inovativno organizacijsko, poslovno-procesno, finančno, informacijsko ali drugo poslovno rešitev, ki je uveljavljena in preizkušena v praksi in pripomore k povečanju učinkovitosti, zmanjšanju stroškov, izboljšanju kakovosti storitev, lažjemu dostopu uporabnikov do storitev oz. večjemu zadovoljstvu uporabnikov ali zaposlenih.


Ne glede na rezultate izbora so k učinkovitejšemu delu policije tudi letos pripomogli prav vsi prijavljeni predlogi, ki so jih avtorji uresničili in uspešno prenesli iz teorije v prakso. Dobre prakse pa zbujajo veliko zanimanja tudi ob obiskih tujih policij. Da bi naredil pregled nad doseženim, smo tako lani organizirali konferenco o dobrih praksah in pospešili prenos znanja ter uporabnih izkušenj v druge enote. Odzivi so bili izjemno pozitivni, avtorje pa smo s tem dodatno spodbudili, da s svojimi prispevki sodelujejo tudi na konferencah zunaj policije.

IMG 0447

Kot je še povedal Goršek, danes v policiji vlada delovno okolje, ki je naklonjeno inovativnim idejam: "Za vsako organizacijo je pomembno, da ne izpostavlja le slabega dela, temveč zna poiskati in pohvaliti tudi dobro opravljeno delo. Zato je prav, da dobre prakse tudi v policiji prepoznamo in ovrednotimo, najboljše med njimi pa nagradimo in predstavimo tako interni kot širši javnosti."