Sorodne objave

 

Muzej slovenske policije je s svojo razstavo "Človeka nikar! (Aktivnosti policije v boju za samostojno in demokratično Slovenijo)" trikrat gostoval v spomin na 20. obletnico samostojne Slovenije, tokrat v Škocjanu in dvakrat v Gornji Radgoni.

Razstava prikazuje dogodke, ki so Slovenijo vodili v samostojnost in v katerih je slovenska policija, takratna milica, odigrala pomembno vlogo. Razstava izpostavlja posredne in neposredne vzroke za okupacijo Slovenije; kaže pripravljenost in usposobljenost naših takratnih miličnikov za obrambo slovenskega ozemlja in slovenskih državljanov že pred začetkom vojne in nato v sami vojni. Razstava zajema čas od 1. decembra 1989 do 26. oktobra 1991, to je od preprečitve t. i. mitinga resnice v Ljubljani, ko je slovenski milici uspelo zatreti prvo večjo provokacijo agresorja na naših tleh, pa do trenutka, ko je Slovenijo zapustil zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade. Glavni namen razstave je spominjati in opominjati. Ob dvajseti obletnici osamosvojitvene vojne je spomin še posebej oživel, ko so si razstavo ogledali tudi mnogi, ki so v tej vojni aktivno sodelovali.

28. maja 2011 je bila razstava postavljena na 12. srečanju vojnih invalidov Slovenije v Gornji Radgoni. Med 1. in 13. 6. 2011 je razstava gostovala v Metelkovem domu v Škocjanu, med 20. junijem in 3. julijem 2011 pa je bila postavljena na ogled v Osnovni šoli v Gornji Radgoni. Ob slednji postavitvi je bila razstava dopolnjena z 32 novimi panoji, ki so posvečeni delovanju Manevrske strukture narodne zaščite v procesih osamosvajanja Slovenije. Dopolnitev je letos pripravila mag. Biserka Debeljak, ki je ob otvoritveni slovesnosti navzočim podrobneje predstavila vsebino celotne razstave. Prvi dve postavitvi razstave pa je odprla in jo predstavila obiskovalcem ter jih po njej vodila Darinka Kolar Osvald.

Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ) je nastala leta 1990 kot posledica zavrnitve ukaza Jugoslovanske ljudske armade po razorožitvi Teritorialne obrambe in hkrati postala bojna sila slovenskega naroda v tistem času. Sestavljena je bila iz dveh komponent, tj. zelene in modre, oz. sta v uporu zoper razoroževanje skupaj delovali vojska in milica. Takrat je začela nastajati neodvisna predhodnica slovenske vojske, milica pa se je začela transformirati v slovensko policijo. Šlo je za izjemno dobro zamišljeno in načrtovano akcijo, saj je MSNZ kot jo imenujemo, ob sodelovanju civilnih struktur pomembno vplivala na zavarovanje političnih odločitev o samostojnosti Slovenije in na razvoj prihodnjih obrambnih sil.

Na novih panojih so predstavljena tudi do junija 2011 odkrita spominska obeležja v različnih krajih Slovenije, ki izkazujejo zahvalo vsem, ki so prispevali k uresničitvi samostojne in demokratične Republike Slovenije. Obeležja so postavljena tam, kjer so bila tajna skladišča orožja, tajne lokacije takratne milice in tam, kjer so se odvijali boji za osamosvojitev Slovenije.