Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev, ki bo potekalo maja. Občinske uprave morajo svoje redarje prijaviti vsaj 30 dni pred začetkom obdobnega izpopolnjevanja.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 24/2011), Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanja občinskih redarjev.

Čas in kraj izvajanja:
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev bo potekalo od 14. do 17. maja 2012. Predviden datum za preizkus znanja je 29. maj 2012, preizkus pa bo potekal v Policijske akademije na Rocenski 56 v Ljubljani.

 

Vključitev v usposabljanje:
V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja-ke, ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja-ke.

 

Način prijave:
Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek obdobnega izpopolnjevanja. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar – obdobno izpopolnjevanje".

Prijava mora zajemati izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov).

 

Obrazec za prijavo  


Prijava na obdobno izpopolnjevanj pomeni  tudi prijavo na  preizkus znanja, ki je organiziran vsaj štirinajst dni po zaključenem izpopolnjevanju. 

O razvrstitvi bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na izpopolnjevanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Policijska akademija je omejila vpis na 20 kandidatov v posamezno izvedbo. Če v posamezno izvedbo ne bo prijavljenih vsaj 13 kandidatov, se program ne izvede.

Program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev obsega 32 ur (4 dni). Kandidati morajo po končanem izpopolnjevanju pristopiti še k preizkusu znanja.

Dodatne informacije lahko dobite pri Slavici Gostiša na telefonsko številko (01) 514 70 76.