Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje strokovno usposabljanje za pridobitev poklicne kvalifikacije občinski redar/redarka. Prijave je treba vložiti najkasneje do 13. avgusta 2012.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 24/2011), Policijska akademija razpisuje program strokovnega usposabljanja za pridobitev poklicne kvalifikacije občinski redar/občinska redarka.

 

Čas in kraj izvajanja

Ponedeljek, 10. 9. 2012, v prostorih Policijske akademije na Rocenski 56 v Ljubljani.

 

Vključitev v usposabljanje

 V Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidat).

 

Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
 • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
 • na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/1998 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja, preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije in preizkusa znanja.

 

Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Prijavo pošlje na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na »Občinski redar«.


Prijava mora vsebovati

Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

 • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
 • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov),
 • izjavo odgovorne osebe prijavitelja o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe kandidata in
 • izjavo kandidata glede varnostnega preverjanja.

Obrazec za prijavo 

 

Prilogo, ki mora vsebovati naslednje dokumente (fotokopije):

 • dokazilo o končani srednji splošni ali strokovni izobrazbi (zaključno spričevalo),
 • zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo občinskega redarja/občinske redarke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa,
 • dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.


Prijave je treba vložiti najkasneje do 13. 8. 2012. O izbiri bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve RS, skladno s prostorskimi možnostmi.

Policijska akademija je omejila vpis na 25 kandidatov.

Če na usposabljanje ne bo prijavljenih vsaj 13 kandidatov, usposabljanje ne bo izvedeno.

Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev traja 450 ur in se bo predvidoma zaključil 7. 12. 2012 (možna sprememba datuma zaključka).

Po uspešno končanem Programu strokovnega usposabljanja občinskih redarjev, kandidati opravijo še postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij poteka skladno s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

Izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Policijska akademija), v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, obvesti kandidata o kraju in času preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Dodatne informacije o razpisu lahko dobite pri Slavici Gostiša na telefonsko številko (01) 514 70 76.

 

Več o usposabljanjih za občinske redarje