Sorodne objave

 

Med 6. in 12. februarjem 2013 bo po celotni Sloveniji potekala preventivna akcija za večjo varnost pešcev, katere nosilka je Javna agencija za varnost v cestnem prometu. Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, je danes, 5. februarja 2013, na novinarski konferenci predstavil vlogo in naloge policije v tej akciji.

IMG 0699Zvočni posnetek izjave mag. Ivana Kapuna (mp3) 


Pešci so ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu. Policija skupaj z drugimi že vrsto let opozarja, da je za varnost pešcev v cestnem prometu  najpomembenjša njihova vidnost.

Policija se bo v prihodnjih dneh posvetila predvsem nadzoru nad ravnanjem pešcev izven prehodov za pešce in nad ravnanjem voznikov na območjih prehodov za pešce. Policisti bodo bolj prisotni v okolici domov za starejše, prebivalci katerih so kot pešci še posebej ranljivi.

V letošnjem letu je umrlo že 6  pešcev, od tega 4 na prehodu za pešce in dva zaradi nepravilne hoje izven prehoda za pešce. Kapun je hkrati opozoril, da se morajo pešci zavedati svoje odgovornosti in upoštevati cestnoprometna pravila.


Bodi preVIDEN - nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu

IMG 0700

Ključne ugotovitve analize stanja varnosti pešcev, ki je bila narejena v okviru priprave novega Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, so:

  • pešci so v dolgoročnem obdobju še vedno med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu;
  • nadpovprečno so ogroženi pešci v starostni skupini nad 54 let;
  • največ prometnih nesreč, ki se končajo s smrtjo pešcev, se zgodi v temnem delu dneva, v jesensko-zimskem obdobju leta (oktober-marec);
  • deleži mrtvih pešcev so približno enaki pri nesrečah v naseljih in izven njih, , kar kaže na različne dejavnike nesreč; zaskrbljujoče pa je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev na prehodih za pešce;
  • med poškodovanimi pešci prevladujejo otroci osnovnošolske starosti od 7 do 14 let.

Cilja preventivne akcije sta:
  • zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, ter zmanjšanje teže posledic teh prometnih nesreč in
  • povečanje uporabe odsevnih teles pešcev, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za nastanek prometnih nesreč in zmanjšani vidljivosti.


Foto: AVP