Sorodne objave

 

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci, zlasti jeseni in pozimi. Za zagotavljanje njihove varnosti bomo policisti med tritedensko akcijo Bodi preVIDEN, ki bo pod okriljem Ministrstva za promet potekala do 22. oktobra 2009, še posebej dejavni. Med drugim bomo opozarjali šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov.

PesciPrevidno

Za večjo varnost pešcev v prometu si bomo policisti v tem času prizadevali skupaj z drugimi institucijami: Ministrstvom za promet, Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Avtomoto zvezo Slovenije, Rdečim križem Slovenije, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavodom Varna pot ter Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Varnosti pešcem v policiji namenjamo številne preventivne in represivne aktivnosti. Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

odsevnik4

Policisti bomo v tem obdobju:

 • obveščali javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih policije,
 • obiskali domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavali o varni hoji pešcev,
 • obiskali vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer bodo otroke poučili o varni udeležbi v prometu ter jih peljali po varnih poteh in čez prehode za pešce,
 • redno obveščali pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje in sanacijo nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem),
 • izvajali krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v naseljih in zunaj njih, in sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave),
 • merili hitrost in tudi z drugimi ukrepi umirjali promet povsod tam, kjer je problematika pešcev večja,
 • ugotavljali nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti,
 • pisno obveščali starše o vseh težjih kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki jih storijo otroci.

odsevnik3

Ugotavljamo namreč, da so pešci pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (ki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.).

Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Še posebej pogosto so v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise. Več o udeležbi starejših v cestnem prometu v prispevku o sodelovanju policije na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Za varnejšo udeležbo v prometu vam v začetku jesenskega obdobja zato svetujemo:

Pešci!

 • Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešca (odsevne trakove, kresničke),
 • upoštevajte prometne predpise,
 • prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
 • hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu,
 • poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Vozniki!

 • Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
 • hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
 • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
 • izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

odsevnik1