Sorodne objave

Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

"Na Ministrstvu za notranje zadeve in na Policiji se zavedamo, da je tretje življenjsko obdobje zelo pomembno. Prav bi bilo, da bi bilo tudi zelo prijetno, seveda pa ne more biti prijetno, če ni varno," je povedala ministrica za notranje zadeve ob obisku Festivala za tretje življensko obdobje, ki poteka te dni v Cankarjevem domu in na katerem sodelujemo tudi policisti.

Z ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal sta festival obiskala še namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun.

IMG 4467

Pred vhodom v Cankarjev dom je goste sprejel direktor Policijske uprave Ljubljana mag. Stanislav Vrečar. IMG 4383

Ministrica za notranje zadeve si je ogledala t. i. park varnosti oz. razstavni prostor policije.


Izjava ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal (mp3) 

Izjava vodje Sektorja prometne policije Ivana Kapuna (mp3) 

IMG 4392

V policiji se zavedamo, da je treba nasilju, zlasti nad starejšimi, nameniti posebno pozornost. Starostniki so namreč med najbolj ranljivimi oziroma ogroženimi skupinami prebivalstva.

Glede na to, da so upokojenci in drugi starejši občani pogosto žrtve različnih kaznivih dejanj, policija tudi letos na Festivalu za tretje življenjsko obdobje sodeluje z različnimi promocijskimi, preventivnimi vsebinami in predavanji.


Statistične tabele: Kazniva dejanja, kjer so bile žrtve starejše od 64 let  


Policisti na razstavnem prostoru obiskovalcem vseh generacij in starosti svetujemo, kaj lahko storijo za svojo varnost: kako naj ravnajo, da bodo zavarovali svojo lastnino in se izognili nevarnim situacijam, kot na primer v javnih prostorih, med potovanjem s sredstvi javnega prevoza, ob obiskih neznancev na domu ipd.

Pri tem smo izpostavili predvsem problematiko pešcev kot najbolj ogroženih prometnih udeležencev, zlasti jeseni in pozimi. Na razstavnem prostoru obiskovalcem zato svetujemo o varni udeležbi pešcev v prometu in jim delimo odsevne trakove policije.

Ministrstvo za notranje zadeve namreč sodeluje pri akciji Bodi viden, bodi previden, nosilec katere je sicer Ministrstvo za promet in ki bo potekala od 1. do 25. oktobra 2009. Starejše nad 65 let in otroke v starosti do 10 let bomo policisti med akcijo ponovno opozarjali na pomen nošenja odsevnih trakov.

Starejši so sorazmerno pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, še posebej kot pešci, kolesarji, vozniki motornih vozil ali njihovi potniki. Večina nesreč, ki jih povzročijo starejši s svojimi napakami, so posledica:

 • slabšanja psihofizičnih sposobnosti (ožanja vidnega polja, problemov s kratkotrajnim spominom, slabše sposobnosti oceniti hitrosti in oddaljenosti vozil),
 • neustrezne barve oblačil,
 • neuporabe odsevnih predmetov,
 • hoje po napačni strani vozišča,
 • prečkanja vozišča izven za to namenjenih mest in
 • hoje pod vplivom alkohola.


Statistični podatki

Na slovenskih cestah je v letu 2009 do konca avgusta umrlo 31 udeležencev, starejših kot 65 let, 99 je bilo hudo telesno poškodovanih, 466 pa lahko poškodovanih. Za primerjavo: lani v celem letu je umrlo 36 udeležencev, starejših kot 65 let.

Največ prometnih nesreč so starejši povzročili kot pešci, in sicer 21 odstotkov prometnih nesreč, kot kolesarji 10,4 odstotka in kot vozniki osebnih avtomobilov 9,7 odstotka prometnih nesreč. Od teh je bilo pod vplivom alkohola 72 povzročiteljev ali 6,8 odstotka.

Kot žrtve pa se prav tako najpogosteje pojavljajo kot:

 • pešci (126 oz. 24,3 odstotka vseh),
 • kolesarji (117 oz. 13,6 odstotka vseh),
 • vozniki osebnih avtomobilov (1.429 oz. 7,7 odstotka vseh) in
 • potniki (131 oz. 5,5 odstotka vseh).

IMG 4423

Ministrica je starejšim občanom razdelila odsevnike, s katerimi bodo v prometu bolj vidni.


Najpogostejši vzroki prometnih nesreč pri starostni skupini nad 65 let so neupoštevanje pravil o prednosti, premiki z vozilom ter nepravilna stran in smer vožnje.

Gre za kršitve, ki niso toliko posledica agresivnega ravnanja v prometu, temveč predvsem nepazljivosti in različnih sprememb v zaznavanju in reagiranju starostnika.

IMG 4431

Policijska stojnica je pritegnila veliko zanimanja.


Ugotavljamo, da imajo starejši v prometu težave z:

 • zaznavanjem okolice in vozil, ki prehitevajo ali prihajajo iz stranske strani,
 • prilagajanjem na svetlobo ali temo,
 • zmanjšano reakcijsko hitrostjo ipd.


Zato je njihova vožnja:

 • manj agresivna, avanturistična in brezobzirna,
 • pa zato bolj blaga, strpna in previdna, saj z leti postanemo bolj preudarni in zanesljivi ter manj zaletavi.

IMG 4436

IMG 4499

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje se je predstavila tudi Zveza policijskih veteranskih društev Sever.


Policija opozarja: Ker je varen promet rezultat usklajenosti prav vseh, ki se pojavljamo v njem, moramo starejše v prometu spoštovati kot enakovredne udeležence v prometu in biti do njih še posebej pozorni!

 

Ne pozabite na varnost!  

(preventivna brošura za starejše občane)

Preventivni projekt: Ne pozabite na varnost