Sorodne objave

 

Pešci so ena najbolj ogroženih skupin udeležencev v cestnem prometu. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, niso pa tako redki tudi primeri, ko se nesreče zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Temu pritrjuje žalostna statistika v letošnjem letu, zato v policiji ponovno opozarjamo na previdnost!

V letošnjem letu je na slovenskih cestah umrlo 20 (lani 15) udeležencev, od tega kar 9 (lani 4) pešcev. Značilnosti prometnih nesreč, v katerih so pešci umrli:

 • sedem prometnih nesreč se je zgodilo v naseljih, dve pa na avtocesti,
 • v petih primerih so bili povzročitelji pešci,
 • v štirih primerih se je prometna nesreča zgodila na prehodu za pešce,
 • v štirih primerih pešci niso nosili odsevnih teles,
 • sedem prometnih nesreč se je zgodilo v temnejšem delu dneva (zjutraj ali zvečer),
 • sedem pešcev je bilo starejših od 50 let.


V policiji opozarjamo na nekaj osnovnih ukrepov, s katerimi lahko vozniki izboljšajo varnost pešcev:

 • Voznik se mora prehodu za pešce približevati previdno in s takšno hitrostjo, da lahko vozilo ustavi, če bi z vožnjo preko prehoda ogrožal pešce.
 • Na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja policist, morajo vozniki in drugi udeleženci cestnega prometa pešcem, ki so na prehodu ali stopajo nanj, omogočiti varno prečkanje vozišča.
 • Poleg tega morajo vozniki voziti s takšno hitrostjo, da vozilo ves čas obvladujejo in da ga lahko ustavijo pred oviro, ki jo glede na okoliščine lahko pričakujejo.


Ob tem velja opozoriti tudi na dolžnosti pešcev:

 • Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov, in ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.
 • Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko varno stori.
 • Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo in je vidna s sprednje in zadnje strani, ali odsevnik.

prehod

Bodi preVIDEN - več nasvetov pešcem za varnejšo udeležbo v prometu