Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju se je danes, 4. aprila 2013, začel dvodnevni strokovni posvet z naslovom Otrok v vlogi žrtve in storilca, ki ga že dvanajsto leto zapored organizirata Generalna policijska uprava in Društvo državnih tožilcev Slovenije v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju.

 MG 2061

Posvet sta odprli Mirjam Kline iz Društva državnih tožilcev Slovenije in mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije. Današnjega odprtja so se udeležili še državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo mag. Renata Zatler in generalni direktor policije Stanislav Veniger kot osrednji govorec ter državna sekretarka Ministrstva za pravosodje Tina Brecelj, generalni državni tožilec prof. dr. Zvonko Fišer in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Vsi so zbrane tudi nagovorili. Udeleženci posveta so številni predstavniki policije, tožilstva, sodišča in odvetniške stroke.

bobnar klineZvočni posnetek uvodnega pozdrava mag. Tatjane Bobnar (velja govorjena beseda) (mp3) 


Bobnarjeva je v svojem nagovoru izpostavila, da rdeča nit posveta izhaja iz realnega odraza stanja družbe. Dodala je, da "zakonske določbe sicer definirajo naše pristojnosti. Vendar pa nas zakon nikakor in na noben način ne omejuje, da ne bi svojemu delu dodali vrednot, ki jih sicer ne predpisuje. Prijaznost, uvidevnost, spoštljiv in topel človeški odnos so za tega otroka v nekem trenutku lahko pomembnejši kot vsi zakoni tega sveta."

Uvodni nagovor mag. Tatjane Bobnar 

Zvočni posnetek uvodnega pozdrava Mirjam Kline (mp3) 

StanislavVeniger

Zvočni posnetek nagovora generalnega direktorja policije Stanislava Venigerja (velja govorjena beseda) (mp3) 

Nagovor generalnega direktorja policije Stanislava Venigerja 


V nagovoru je Veniger med drugim povedal, da se je v dobrih dvajsetih letih z družbenimi spremembami tudi pri nas spreminjal odnos do nasilja: "Postali smo bolj občutljivi, bolj pozorni, okrepilo se je medinstitucionalno sodelovanje med pristojnimi službami, ki so z leti postale močan glas tistih, ki si ne upajo spregovoriti.

Po drugi strani pa smo istočasno zdrsnili v svet agresivnega potrošništva, nedosegljivih pričakovanj in zahtev družbe, ki od posameznikov terjajo skoraj nemogoče. Nekatere vrednote so v duhu razraščajočega se individualizma začele razpadati. Med najpomembnejšimi so prav tiste, ki se tičejo družine, spoštovanja avtoritete, medsebojnega spoštovanja in skrbi za sočloveka. V zadnjem času pa se srečujemo še z izrazitim poslabšanjem gospodarskega položaja države in finančnega stanja v marsikateri družini. Zaskrbljujoči so izsledki raziskav, ki dokazujejo, da poslabšanje finančnih zmožnosti družine poveča verjetnost pojava nasilja za kar 30 odstotkov! Ne glede na to, kako dobro situirana je družina."

Dodal je, da je glede na našteto zato ravno pravi čas, da odpremo nove dimenzije reševanja te problematike. Kot odziv na trenutne družbene razmere je nastal tudi naslov letošnjega tega posveta. Verjetno letos prvič obravnavamo otroke in mladostnike ne le kot žrtve, temveč tudi kot storilce.

ZvonkoFiserZvočni posnetek nagovora generalnega državnega tožilca dr. Zvonka Fišerja (mp3) 

VlastaNussdorferZvočni posnetek nagovora varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer (mp3)

RenataZatler

Zvočni posnetek nagovora državne sekretarke Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo mag. Renate Zatler (mp3)

TinaBrecelj

Zvočni posnetek nagovora državne sekretarke Ministrstva za pravosodje Tine Brecelj (mp3) 


V nadaljevanju današnjega programa so bila štiri predavanja namenjena zaščiti otroka v kazenskem postopku, psihiatričnemu izvedenskemu delu pri spolni zlorabi otroka in izreku prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi v primeru nasilja mladoletnikov nad starši. Predstavljeni bodo še dva konkretna primera in delo tožilstva na Hrvaškem.

Jutri pa bodo teme štirih predavanj namenjene predvsem otrokom na internetu in temu, kako ta vpliva na porast kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok. Predstavljeni bodo še potrošništvo kot nasilje, dejavniki čustvene zlorabe ter razlikovanje med telesnimi kaznimi in fizično zlorabo.

Predavatelji prihajajo iz Generalne policijske uprave in Policijske uprave Ljubljana, iz urada Varuhinje človekovih pravic, Psihiatrične klinike Ljubljana, Okrožnega državnega tožilstva v Celju, Fakultete za družbene vede in Pedagoške fakultete, sodelujeta pa še psihoterapevt dr. Zoran Milivojević ter šolski zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka.

Del slavnostnega odprtja posveta je bila tudi kulturno-umetniška točka. Dijakinja Gimnazije Brežice Nika Židante je ob spremljavi glasbenika Jana Ruklana zapela pesmi Hallelujah in Metulj, hkrati pa se je na velikem zaslonu predvajala serija fotografij z naslovom Hora legalis, ki prikazujejo odrinjenost mladine od ostale družbe. Gre za fotografije svobodnega fotografa Boštjana Puclja iz Novega mesta.