Sorodne objave

 

V dvanajstdnevni akciji za večjo varnost pešcev so sodelovali tudi policisti, ki so ugotovili nekaj sto kršitev in v skoraj polovici primerov izrekli opozorila.

Namen preventivne akcije, ki jo je letos med 3. in 14. februarjem organizirala Javna agencija RS za varnost prometa, je povečati varnost pešcev, saj ti sodijo med najranljivejše udeležence cestnega prometa.

IMG 9755

Tudi tokratne preventivne aktivnosti policistov so bile namenjene predvsem osveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu, predvsem z uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov. Opozarjali pa smo tudi voznike, naj upoštevajo vašo prisotnost v prometu in vam odstopijo prednost ter naj na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozijo posebej previdno.

Policisti so v času te akcije ugotovili 749 kršitev, ki so jih storili tako pešci kot vozniki motornih vozil. Od vseh ugotovljenih kršitev so policisti v 336 primerih izrekli opozorila. Najpogostejši kršitvi pešcev sta že več let nepravilno prečkanje vozišča oz. prečkanje vozišča izven območja prehoda za pešce in neosvetljenost. Vozniki motornih vozil pa predvsem izsiljujejo prednosti na prehodu za pešce.

 

 Ključne ugotovitve analize prometnih nesreč pešce v letu 2013 so:

 • pešci so v dolgoročnem obdobju še vedno med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu;
 • izstopa velik delež nesreč z udeležbo pešca pri prečkanju ceste, večinoma v bližini označenih prehodov za pešce znotraj naselja;
 • največ prometnih nesreč s smrtnim izidom pešcev se zgodi v temnem delu dneva, v jesensko zimskem obdobju leta (oktober - marec);
 • nadpovprečno so ogroženi pešci, ki so starejši od 55 let;
 • med poškodovanimi pešci prevladujejo otroci osnovnošolske starosti ter mladi;
 • nekaj prometnih nesreč pešcev je bilo na avtocesti, kjer ne gre za klasične pešce, ampak
 • voznike, ki so v primeru kritičnega dogodka neustrezno ravnali izven vozila (v letu 2013 je 5 od 20 umrlih pešcev umrlo na avtocesti!).
Statistika za zadnjih deset let kaže, da je vsako leto med vsemi mrtvimi v prometnih nesrečah v povprečju 15 % pešcev.

 

Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, pravilno hojo ob cestišču, uporabi odsevnih predmetov ter tako povečajo svojo vidnost.

posveti mi pozornost

Pešci:

 • nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vašo vidnost (odsevne trakove, kresničke);
 • upoštevajte prometne predpise;
 • cesto prečkajte na označenih prehodih za pešce;
 • hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v smeri hoje;
 • poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu, da se boste lahko pravočasno umaknili, če vas denimo voznik ne bo opazil.

pesec prehod

Vozniki:

 • pešcem odstopite prednost;
 • hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve;
 • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
 • izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Pešce pozivamo, da poskrbijo za to, da jih bodo vozniki videli.

Vozniki pa naj vozijo tako, kot želijo, da bi se do njih kot pešcev obnašali drugi vozniki.

Starejši bodimo vzor vsem mladim. Z lastnimi dejanji jih naučimo odgovornega vedenja v prometu. Mogoče jim to kdaj reši življenje. Zagotovo nam bodo hvaležni.

 

Bodi preVIDEN - nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu

Vozniki, pazite na pešce!