Generalni direktor policije Janko Goršek je danes, 16. novembra 2009, na Ministrstvu za obrambo prevzel prvega od zaščitnih jopičev Slovenske vojske, s katerimi bomo v policiji zamenjali 15 in več let stare, že dotrajane policijske neprebojne jopiče.

V naslednjih dneh pa bodo predstavniki policije v skladišču Slovenske vojske prevzeli še 882 takšnih jopičev.

IMG 8632

Generalnemu direktorju policije Janku Goršku jih je z današnjo simbolno predajo taktičnega fragmentacijskega jopiča predal načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner. Goršek se je zanje zahvalil in poudaril, da bodo ti jopiči policiji veliko pomenili, mag. Šteiner pa je predajo ocenil kot dober primer medsebojne pomoči med organi, ko gre za varnost ljudi.

 

Zvočni posnetek izjave Janka Gorška (mp3) 

Zvočni posnetek izjave mag. Alojza Šteinerja (mp3) 

 

Analiza stanja neprebojnih jopičev v policiji je namreč pokazala, da je policija v letu 2006 imela zelo veliko jopičev, starih deset in več let. Da bi rešila problematiko v zvezi z zagotavljanjem zaščitnih sredstev, je policija v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev že začela z intenzivnejšo nabavo neprebojnih jopičev. Da pa bi stanje na tem področju še izboljšali, je Vlada RS na svoji seji 10. novembra 2009 sprejela sklep o brezplačnem prenosu jopičev Slovenske vojske na policijo.

V skladu s tem sklepom se "pravica upravljanja za 882 kompletov taktičnih fragmentacijskih jopičev brezplačno prenese z dosedanjega upravljavca Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana, na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana."

IMG 8619

Na fotografiji direktorja logističnih služb policije in Slovenske vojske ob podpisu zapisnika o primopredaji

 

Jopiči nudijo ustrezno zaščito za delo policije v skladu z veljavnimi zahtevami Pravilnika o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme. Vsi imajo tudi certificirano garancijo. Njihov proizvajalec je podjetje Arex, d. o. o., iz Šentjerneja, kjer bodo jopiče tudi predelali (na novo prevlekli, dodali napise "policija" idr.). Cena dodelave enega neprebojnega jopiča je 87,24 evra.

V okviru zaščitne opreme policistov policija kupuje neprebojna oblačila, čelade, ščite in neprebojne zavese, ščitnike za različne dele telesa, zaščitne maske in gasilne aparate. V obdobju zadnjih štirih let, od leta 2005 do leta 2009, smo za to opremo namenili skupno 2,7 milijona evrov, od tega samo v letu 2009 milijon evrov. Trenutno urejamo nabavo zaščitne opreme, kot so zaščitne maske, neprebojne čelade in srajce, ščitniki ipd., kar bo dobavljeno predvidoma v začetku leta 2010.

09552

Pripadnik Slovenske vojske v zaščitnem jopiču, kakršne smo prevzeli v policiji