Sorodne objave

 

V povezavi z zahtevo Sindikata policistov Slovenije za takojšen umik dobavljenih mask, češ da niso ustrezne, smo nemudoma preverili sindikalne navedbe. Ugotovili smo, da se za namene zaščite policistov nabavljajo le zaščitne maske, ki ustrezajo vsem zahtevanim standardom.

M24 1637 Foto MitjaNovak Maribor24

Foto: Mitja Novak/Maribor24

Pojasnjujemo, da je v letu 2019 Urad za logistiko na Ministrstvu za notranje zadeve policijskim enotam razdelil tudi maske za potrebe v razdelilnicah hrane. Te vrste zaščitnih mask niso namenjene za policiste in uslužbence policije za uporabo pri delu v času epidemije. Zaščitnih mask za policiste imamo dovolj na zalogi.

Sporne maske so bile lahko razdeljene policistom le zaradi napake posameznega uslužbenca policije, po do sedaj ugotovljenih podatkih v eni policijski enoti. Izpostavljamo pa, da so tudi policisti dožni preveriti vso varovalno opremo, preden jo uporabijo, in na morebitna odstopanja takoj opozoriti vodjo enote.

Vodje enot smo ponovno opozorili, naj preverijo ustreznost razdeljenih zaščitnih mask, obenem pa smo jih posebej opozorili, naj vzpostavijo sistem razdeljevanja zaščitnih sredstev, da se domnevna napaka ne more več ponoviti.