Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

V policijskem vadbenem centru v Gotenici smo danes, 19. avgusta 2009, predstavili, kako poteka preizkus neprebojnih jopičev in policijskega streliva. Testiranje je izvedel Center za forenzične preiskave v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo.

Informacije sta medijem posredovala Franc Sablič, vodja Centra za forenzične preiskave na Generalni policijski upravi, in prof. dr. Iztok Golobič s Fakultete za strojništvo.

Slovenska policija se je že konec osemdesetih let intenzivno vključila v nabavo in razvoj nekaterih protistrelnih zaščitnih sredstev (neprebojnih zaščitnih jopičev, neprebojnih dodatnih plošč, neprebojnih čelad in neprebojnih stekel ter laminatov). V začetku devetdesetih let se je začelo intenzivno opremljanje slovenske policije z zaščitnimi neprebojnimi jopiči.

Center za forenzične preiskave, ki deluje v okviru policije in se ukvarja z balističnimi preiskavami, je prevzel, nabavil sredstva in se usposobil za preizkušanje in testiranje po različnih standardih ter s tem pomagal pri razvoju neprebojnih plošč v Sloveniji.

IMG 1466

Zvočni posnetek izjave Franca Sabliča, vodje Centra za Forenzične preiskave (mp3) 

IMG 1476

 Zvočni posnetek izjave prof. dr. Iztoka Golobiča s Fakultete za strojništvo (mp3) 


IMG 1362

Konec osemdesetih let so bili nabavljeni zaščitni jopiči edinega jugoslovanskega proizvajalca Borovo, opremljeni z neprebojnimi dodatnimi keramičnimi ploščami, razvitimi in izdelanimi v Sloveniji, po letu 1990 pa so se glede na možnosti (embargo) nabavljali zaščitni jopiči različnih proizvajalcev. Pri vsaki nabavi je policija opravila prevzemno testiranje in preverjala dejansko kakovost glede na zahtevane stopnje zaščite.

Center za forenzične preiskave opravlja balistična testiranja za potrebe policije, slovenskih proizvajalcev, uvoznikov, kupcev, pri tem pa v zadnjem času sodeluje predvsem s Fakulteto za strojništvo iz Ljubljane, ki opravlja snemanja s hitro kamero (ta zajame več 1.000 posnetkov na sekundo).

Testiranje se v policiji izvaja na vsakih nekaj let, na današnjem (predhodno načrtovanem) testiranju pa je Center za forenzične preiskave v sodelovanju s strojno fakulteto opravil:

  • balistični preizkus neprebojnosti in ustreznosti zaščitnih jopičev

Pri balističnem preizkusu neprebojnosti in ustreznosti so preizkusili štiri zaščitne jopiče (različnih proizvajalcev), ki jih slovenska policija še uporablja in so bili nabavljeni v preteklih letih.

IMG 1371

Testiranje je bilo opravljeno v skladu z ameriškim standardom NIJ (National Institute of Justice). S posebno strelno napravo je strokovnjak streljal v jopiče in podlago - balistični plastelin in dodatno v balistično želatino, ki ponazarja muskulaturo. Posledice strela v želatini so bile posnete s hitro kamero, tako da je mogoče videti udarni val, velikost in globino kraterja.

Po analizi ustreznosti zaščitnih jopičev bo podano mnenje o stopnji zaščite, ki jo jopiči v policijski uporabi še nudijo.

  • testiranje t. i. policijskega streliva

Pri t. i. policijskem strelivu gre za strelivo, ki ima kroglo oz. izstrelek s t. i. votlim in mehkim vrhom.

Takšni izstrelki so v primerjavi s klasičnimi polnooplaščenimi izstrelki primernejši za policijsko uporabo, saj so veliko manj prebojni, pri prodiranju v muskulaturo povzročijo t. i. šok efekt in onesposobijo zadetega, tudi če ni zadet vitalni človeški del, hitro izgubijo energijo, se ne odbijajo od zadetih površin in niso nevarni za bližnjo okolico. Slovenska policija je že delno uvedla uporabo takšnega streliva.

IMG 1398

Različne konstrukcije takšnih krogel in njihov učinek so preizkusili s streli v balistično želatino in posneli s hitro kamero.

Analiza dogajanja v želatini (predvsem oblika strelnega kanala, analiza padca hitrosti izstrelka in povečanja premera ter globina prodiranja) bo odločilna pri nabavi takšnega streliva za policijsko uporabo v prihodnje.


Videoposnetka s hitro kamero: