Sorodne objave

 

Posveta z naslovom E-zlorabe otrok: so kje meje svobode interneta?, ki 24. in 25. septembra poteka v Ljubljani, se udeležuje več deset predstavnikov policije, tožilstev, sodišč, šolstva, nevladnih organizacij in akademske sfere, pa tudi predstavniki mladinskih domov in študentje.

IMG 20140924 00116 zm

Odprli so ga Marjan Fank, mag., direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, dr. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet Slovenije, in Dušan Zupančič iz Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Omenjeno združenje sodeluje pri organizaciji tega posveta, katere nosilca sta Uprava kriminalistične policije in Center za varnejši internet Slovenije Spletno oko.

IMG 20140924 00114 zm

Zvočni posnetek nagovora direktorja Uprave kriminalistične policije Marjana Fanka, mag. (mp3)  


Fank je poudaril, da samo z zagotovljenim sodelovanjem vseh, ki se na svojih področjih dela srečujejo s to problematiko, bo zagotovljeno tudi uspešno soočenje s tem problemom: "Področje zlorab na spletu, kjer so tarča običajno tiste ciljne skupine, ki se same ne znajo in ne zmorejo zaščititi, je verjetno najbolj občutljivo v smislu izvajanja preventivnih aktivnosti in pa v fazah samega odkrivanja in pregona teh dejanj."

Nedolgo nazaj je ustavno sodišče izdalo odločbo, ki v veliki meri posega v boj proti tovrstni problematiki. Direktor Uprave kriminalistične policije je izrazil upanje, da temu posvetu prisostvujejo tudi tisti, ki bodo s svojimi stališči in predlogi tvorno oblikovali ureditev tega področja v prihodnje. Ta dvodnevni posvet je lahko dober nastavek za oblikovanje izhodišč, ki bodo posredovana odločevalcem.

Po Fankovih besedah gre za področje, kjer je k zaščiti tistih najranljivejših skupin, tj. otrok, zavezana celotna družba z vsemi svojimi institucijami. "Zelo me veseli da je soorganizator tega posveta tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Gospodarski sektor je kot aktivni partner še kako pomemben ne samo pri uvajanju sprememb, ampak tudi za skupno delo in nastop na tem področju. Saj se interes zaščite določenih pravic ogroženih skupin velikokrat konfliktno prepleta z ekonomskimi interesi. Mislim, da je zaščita otrok takšno področje, da nihče ne bi smel kaj dosti razpravljati o načelu sorazmernosti, ker vemo, kam lahko tehtnica 'prevaga', to je samo na stran otroka in na stran njegove zaščite."

Pa uvodnih pozdravih so sledila predavanja, ki se bodo nadaljevala tudi jutri. Po programu bo drugi dan posveta še delavnica o celostnem pristopu k reševanju zlorab na internetu.


Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na internetu - nasveti policije


Policija se zaveda, da se otroci skorajda rodijo in nato odraščajo vzporedno z elektronskim svetom, zato je toliko bolj pomembno, da na tem področju skupaj skrbimo za najmlajše in šibke člane družbe. Nadvse je pomembno sodelovanje, in sicer:

  • medinstitucionalno sodelovanje, tj. sodelovanje policije, tožilstva, sodstva, šolstva, socialne službe, nevladnih organizacij, akademske sfere in institucij nadzora, pa tudi industrije oz. gospodarstva in nenazadnje medijev;
  • multidisciplinarno sodelovanje, tj. sodelovanje med strokami;
  • mednarodno sodelovanje, zlasti na področju policijske dejavnosti za potrebe skupnih preiskovalnih operacij.

Vsakršno kreativno in dobro ter h konkretnemu cilju usmerjeno sodelovanje krepi med udeleženci strokovno mrežo, kjer se izmenjujejo izkušnje, znanje in ideje, kar tudi predstavlja tovrstni posvet.

Nanj organizatorji vselej povabijo tako domače kot tuje strokovnjake. Posebni gostje tokratnega posveta so predstavnik norveške policije Bjørn-Erik Ludvigsen, predstavnik nacionalne policije iz Nizozemske Dave Jansen, predstavnik industrije v Svetu IWF iz Velike Britanije Brian Webb in prof. Julia Davidson iz centra za študije zlorab in travm na univerzi Middlesex v Veliki Britaniji. S predstavitvijo praktičnih primerov in drugačnega pristopa lahko vsi dobimo nov pogled in zagon za nadaljnje prizadevanje za zaščito otrok pred nevarnostmi, ki jih sicer prinaša z dobrimi nameni ustvarjen internet.

Enega temeljnih dokumentov na področju varstva in zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem predstavlja Lanzarotska konvencija, ki jo je Slovenija ratificirala lani poleti, uveljavljena pa je od začetka tega leta.


Posvet že četrto leto organizatorji pripravijo predvsem z željo in s ciljem, da na enem mestu združijo znanje in izkušnje vseh, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zlorab otrok na spletu. Želja organizatorjev je, da javnost sliši, kakšni so trendi na spletu, in da se na to odzovejo vsi, ki imajo kakršenkoli vpliv na spremembe.

Policija že danes dobro sodeluje z vsemi, ki so s tem področjem kakorkoli povezani. Vedno pa smo zainteresirani za nadgradnjo sodelovanja, saj to omogoča še višjo raven zaščite otrok, njihove integritete in dostojanstva.