Sorodne objave

 

Po vsej državi se je z današnjim dnem začela tritedenska preventivna akcija Bodi PreVIDEN, namejena večji varnosti pešcev. Z aktivnostmi, ki bodo potekale vse do konca meseca, želimo policisti opozoriti pešce, naj bodo v prometu čim bolj vidni: nosijo naj svetla oblačila in odsevnike. Opozoriti pa želimo tudi voznike, naj bodo v prometu bolj pozorni na pešce.

Pešci so pozimi, ko je vidljivost zmanjšana zaradi teme oz. krajšega svetlega dela dneva in slabih vremenskih razmer (megle, snega, dežja), med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci.


Varnost pešcev v letu 2009 - statistična analiza

bodiprevidenProgram akcije - januar 2010  (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)


V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, ki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd. Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise.

Pešci naj zato poskrbijo, da bodo v prometu predvsem čim bolj vidni. Nosijo naj svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo njihovo vidnost, npr. odsevne trakove in kresničke. Upoštevajo naj prometne predpise, cesto naj prečkajo na označenih prehodih za pešce, v semaforiziranih križiščih ob zeleni luči, hodijo naj po pločnikih oziroma ob levem robu vozišča.


Aktivnosti policistov in nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu


Vozniki naj bodo na pešce v tem času še bolj pozorni. Odstopijo naj jim prednost, hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram in dosledno upoštevajo hitrostne omejitve. Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, tako pred šolami kot v naseljih, naj vozijo še posebej previdno. Zunaj naselij pa naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Na podlagi obdobnega načrta za izvajanje nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za leto 2010 pri preventivnih aktivnostih poleg policije sodelujejo tudi Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport in drugi državni organi, intenzivno pa s svojimi projekti sodelujejo tudi nevladne organizacije.