Sorodne objave

 

Da bi vsaj nekoliko omilili kadrovsko problematiko v policiji, je Vlada RS na današnji seji sprejela sklep, da Ministrstvu za notranje zadeve daje soglasje k zaposlitvam v policiji.

Ena glavnih okoliščin, ki so zaznamovale delo policije v zadnjem času, je namreč velika kadrovska, finančna in materialna "podhranjenost" policije. Število zaposlenih v policiji se znižuje od leta 2009, zadnjo generacijo kandidatov za policiste smo zaposlili februarja 2010, poleg tega pa se bo zaradi upokojevanja in drugih vzrokov negativna fluktuacija nadaljevala tudi v prihodnje.

Zato je vlada sprejela sklepe o novih zaposlitvah 152 policistov - kandidatov in 100 kandidatov za izobraževanje v okviru višješolskega študijskega programa policist in o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas za 330 policistov - nadzornikov državne meje, ki so trenutno že zaposleni za določen čas. Te zaposlitve so nujno potrebne, saj se delovna obremenitev policistov povečuje, njihova nerealizacija pa bi vplivala na operativno delo in na zagotavljanje ustreznega varovanja življenja in premoženja ljudi.


Več o tem v sporočilu za javnost na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve