Policija zavrača navedbe odvetnika, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih, da slovenski forenziki pri obravnavi kaznivega dejanja dvojnega umora niso opravili svojega dela in da ne znajo jemati ter zavarovati dokazov.

Policija je v konkretnem primeru opravila vse kriminalistično-tehnične postopke s strokovno utemeljenimi in mednarodno uveljavljenimi metodami. Policija seveda ne more in ne bo komentirala konkretnega sodnega postopka, vsekakor pa zavrača neutemeljene in nestrokovne očitke, ki izhajajo iz nerazumevanja in poenostavljanja forenzičnih postopkov.

Iz očitkov odvetnika izhaja, da ogledna skupina pri ogledu kraja dejanja ni zavarovala vseh sledov, ki bi jih morala oz. ki bi jih lahko. Nepoznavanje forenzičnih postopkov izhaja že iz njegovih navedb, da se sledi za preiskave jemljejo z nesterilnimi palčkami za ušesa, čeprav so za zavarovanje tovrstnih sledi namenjeni posebni kompleti, ki jih imajo na voljo vsi kriminalistični tehniki, ki opravljajo oglede. V konkretnem primeru so kriminalistični tehniki opravljali ogled na kraju dejanja, ki je bil že močno spremenjen, prav tako pa v času ogleda ni bilo nikakršnih znakov, ki bi zahtevali odvzem tovrstnih sledi. Poudariti je treba, da so bile žrtve oživljane, pri čemer se sledi humane DNK odstranijo.

Prav tako iz očitkov izhaja, da naj bi bilo odvzemanje prstnih odtisov s kože že trideset let uveljavljena metoda. Poudariti je treba, da izzivanje prstnih sledi s kože ni trideset let razvita metoda, pač pa se že približno trideset let poskuša razviti takšno metodo, vendar doslej brez uspeha. Prav tako velja poudariti, da v času ogleda kraja dejanja ni bilo indicev za takšen potek kaznivega dejanja.  

V zvezi s konkretno zadevo sta bila ta teden še enkrat zaslišana dva izvedenca Centra za forenzične preiskave, in sicer za daktiloskopijo in DNK, ki sta strokovno utemeljila, da v konkretni zadevi ni bilo nikakršnih pogojev za jemanje kakršnih koli sledi z vratu trupel. Poudarjamo, da je takšno stališče forenzike v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih v Evropi zastopa ENFSI (European network of forensic science institutes), katerega član je tudi Center za forenzične preiskave.  

Slovenska forenzika je s temi navedbami doživela neposredni napad in blatenje, čeprav tudi v evropskem merilu dosega dobre rezultate pri mednarodnih testih kakovosti. Forenzični postopki zahtevajo spoštovanje standardov in ne temeljijo na priljubljenih televizijskih nadaljevankah, ki forenziko prikazuje sicer zelo privlačno, vendar pogosto izkrivljeno in napačno.