Sorodne objave

 

V prostorih Hiše za otroke na Zaloški cesti v Ljubljani je danes, 5. aprila 2022, potekala posebna prireditev. Deset delavcev policije je prejelo certifikat za opravljanje forenzičnega intervjuja z otrokom. Certifikate sta jim podelila pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica in minister za pravosodje Marjan Dikaučič.

Forenzični intervju z otrokom, žrtvijo spolnega nasilja, lahko namreč po posebnem protokolu opravlja samo verificiran delavec policije, ki je predhodno opravil predpisano izobraževanje in pridobil certifikat.

20220405 093816

Usposabljanje osebja Hiše za otroke razvili v okviru mednarodnega in medresorskega projekta PROMISE III

Izobraževanje se je začelo septembra 2020 v okviru projekta PROMISE III (ang: Promoting Inclusion in Society through Education - PROMISE). Cilj tretje nadgradnje projekta PROMISE je v okviru medresorskega delovanja zagotoviti sistematičen, pospešen in trajnosten pristop k usposabljanju osebja t. i. Hiše za otroke, k izmenjavi izkušenj ter razvoju po vsej Evropi. Projekt PROMISE III vključuje in upošteva kombinirano potrebo po usposabljanjih tako za forenzične intervjuje kot tudi za terapevtske razgovore, in sicer v obliki multidisciplinarnega sodelovanja in na podlagi upravljanja s primeri. V izvedbo projekta so poleg vodilnih evropskih strokovnjakov vključeni tudi strokovnjaki iz Združenih držav Amerike.

Projektno prijavo, ki temelji na dveh uspešnih predhodnih projektih, je pripravil Sekretariat Sveta baltskih držav in obsega 13 konzorcijev partnerjev iz devetih držav članic EU (Belgija, Bolgarija, Ciper, Finska, Madžarska, Irska, Poljska, Švedska in Slovenija). Slovenija pa je v projektu zastopana preko Ministrstva za pravosodje.

20220405 092743

Izobraževanje potekalo v dveh sklopih: za opravljanje forenzičnega intervjuja z otrokom in za nudenje pomoči žrtvam nasilja

Delavci policije so bili razdeljeni v dve skupini po pet udeležencev, vsaka skupina je bila deležna dveh sklopov.

Prvi je bil izobraževanje za opravljanje forenzičnega intervjuja z otrokom. Izobraževanje je potekalo v obliki predavanj, delavnic in praktičnega dela s pomočjo programskega orodja Avatar. Gre za orodje, kjer oseba s pomočjo programskega orodja usmerja otroka (govor, emocije ...) glede na vprašanja izpraševalca. Intervju se posname za kasnejše analize. Forenzični intervju je pogovor z otrokom, ki temelji na protokolu. Tako izveden intervju ima procesno veljavo, cilj tega pa je, da otrok izpove svojo grozno izkušnjo le enkrat. Pogovor se avdio- in videodokumentira in je dokaz v nadaljnjih postopkih. Opravljen mora biti po protokolu, ki določa faze in pravila pogovora. V slovenski policiji smo vzporedno z izobraževanjem zasnovali protokol, ki temelji na mednarodno priznanih protokolih in upošteva tako posebnosti slovenske zakonodaje kot jezikovne posebnosti. Protokol so pregledali eksperti v Sloveniji in mednarodni eksperti, ki jih je angažiral Svet Evrope.

Drugi del izobraževanja je bil namenjen poglobljenemu vpogledu v otroka, ki je žrtev nasilja, ter nudenju pomoči žrtvam nasilja. Delovni naslov tega dela je bil BASE-CAN (ang. Base-Child Abuse and Neglect).

20220405 094135

Ob zaključku so morali udeleženci pripraviti seminarska dela in jih zagovarjati na švedski ustanovi za visokošolsko in raziskovalno dejavnost Ersta Sköndal Bräcke University College.

Strokovno pomoč so pri izobraževanju nudile: vrhovni državni tožilki Barbara Jenkole Žigante in Mirjam Kline ter klinična psihologinja dr. Mateja Hudoklin. Koordinatorja izobraževanja iz Policije pa sta bila mag. Lili Šipec, Služba generalnega direktorja policije, in Vinko Stojnšek, Uprava kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja covida-19 je celotno izobraževanje potekalo na daljavo, ob pomoči Urada za informatiko in telekomunikacije ter Policijske akademije na GPU.

20220405 093119 VinkoStojnsek

Eden od koordinatorjev izbraževanja je bil Vinko Stojnšek iz Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Udeležence čaka še izobraževanje po modelu "Train the trainers", da bodo lahko svoje znanje prenašali na sodelavce

Zaradi inovativnega pristopa in dobre organizacije izobraževanja v slovenski policiji ter na našo pobudo bodo vsi udeleženci v tem tednu deležni tudi izobraževanja po t. i. modelu Train the trainers, ki bo potekalo v Hiši za otroke, vodila pa ga bo ena izmed vodilnih strokovnjakinj iz ZDA, Linda Cordisco Steele iz nacionalnega centra za zagovorništvo otrok, ki deluje v Huntsvillu, Alabama (National Children’s Advocacy Center (NCAC)).

Izobraževanje "Train the Trainers" poteka v sklopu skupnega projekta EU DG Reform in Sveta Evrope z naslovom: Podpora implementaciji modela Barnahus v Slovenija, II. faza, 2019-2021, ki se zaključuje maja 2022.

Po zakonu, ki ureja delovanje Hiše za otroke, bodo verificirani delavci policije v prehodnem petletnem obdobju na podlagi odredbe sodišč opravljali forenzične intervjuje z otroki, žrtvami spolnega nasilja.

Povezane vsebine

S Hišo za otroke končno do bolj celostne obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj

Podelitev certifikatov za uspešno zaključeno usposabljanje za izvedbo forenzičnega intervjuja z otrokom