Sorodne objave

 

V Ljubljani je 12. in 13. maja letos potekala dvodnevna mednarodna delavnica o klinični forenzični medicini (5th International Workshop in Clinical Forensic Medicine), kjer se je zvrstilo precej zanimivih tematik o diagnosticiranju in ocenjevanju posledic nasilja in spolnih zlorab nad otroki, odraslimi in starostniki. Delavnice se je udeležilo več predstavnikov slovenske policije, sodelovali pa smo tudi s strokovnim prispevkom.  

Na posvetu je s prispevkom v angleškem jeziku nastopil tudi Anton Toni Klančnik, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, ki je predstavil pomen identifikacije otrok, katerih posilstva in spolna nasilja so upodobljena na slikovnih in videoposnetkih.

referatKlancnik

V svojem prispevku z naslovom Missing puzzle to identify and protect sexual abused children in online world (v prevodu Manjkajoči košček sestavljanke za identifikacijo in zaščito spolno zlorabljenih otrok na svetovnem spletu) je Klančnik med drugim izpostavil pomen intenzivnega mednarodnega sodelovanja preiskovalcev, pa tudi izvedencev forenzične medicine, pediatrije in poznavalcev informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

20170513 BV1R5745

Izpostavil je, da je identifikacija otrok (ang. victim identification process, okr. VID) pravzaprav proces, ki ga izvajajo za to usposobljeni preiskovalci, običajno iz preiskovalnih agencij, ki ocenjujejo, preverjajo, primerjajo in iščejo podatke ter izvajajo druge aktivnosti, ki so povezane s spolnim izkoriščanjem otrok in upodobitvijo teh dejanj, s ciljem identificirati in zaščititi te otroke (žrtve), odkriti storilce in zbrati ustrezne dokaze. VID postopek je kombinacija analize posnetkov in klasičnih preiskovalnih metod. Vsak posnetek, ki upodablja spolno zlorabo otroka, predstavlja kraj kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, zato jih je treba razumeti na tak način. Torej to niso zgolj neke datoteke, ki jih posedujejo osumljene osebe.

referat1

Vsaka preiskovalna agencija ima lahko relevantno informacijo s teh posnetkov in o nacionalnih preiskavah teh dejanj, zato lahko vsakdo ključno in pomembno prispeva k razkritju kriminalnih spletnih združb ali posameznikov, ki zlorabljajo otroke. Tu se pokaže ključnost intenziviranega mednarodnega sodelovanja. Ob tem pa je Klančnik še poudaril, da brez stalnega in sistematičnega operativnega usposabljanja ni mogoče pričakovati stokovne in učinkovite obravnave primerov spolnega izkoriščanja otrok preko interneta ter same uspešnosti njihove zaščite.

Mednarodna organizacija za delo (International Labour Organisation) ugotavlja, da je bilo samo v letu 2000 okrog 1,8 milijona otrok po svetu spolno zlorabljenih zaradi prisiljevanja v prostitucijo in spolnih zlorab. Svetovna zdravstvena organizacija pa ugotavlja, da je bilo v letu 2002 vsaj 150 milijonov deklic in 73 milijonov dečkov, mlajših od 18 let, prisiljenih v spolne odnose in v druge oblike spolnega nasilja, ki vključuje fizične stike.

20170513 BV1R5742

Stalne zahteve po novih in novih posnetkih zlorabljenih otrok v "kriminalnih združbah" predstavljajo resno grožnjo za produkcijo novih posnetkov in s tem spolnih zlorab otrok. Zagotavljanje posnetkov spolnega izkoriščanja otrok spada med najbolj razvite kriminalne spletne posle. Za to dejavnost strokovnjaki v različnih študijah ocenjujejo, da kriminalcem prinaša za okrog 3 milijarde USD prihodkov na letni ravni.

Ugledne študije so pokazale, da je kar 11 % najstnikov poročalo, da so sami objavljali ali delili svoje gole posnetke s pomočjo sodobnih tehnologij. Kar 26 % od teh "naivno" meni, da prejemniki njihovih posnetkov ne bodo delili naprej. 

VIDEO

Spolno nadlegovanje in izsiljevanje preko spleta je kaznivo! Storilci izkoriščajo naivnost otrok na spletu za pridobivanje intimnih posnetkov.

Primer takšnega spletnega klepeta storilca z najstnico si lahko ogledate v naslednjem videu (prizori so igrani).


Več preventivnih nasvetov policije:

Foto: Inštitut za sodno medicino, Ljubljana