Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju se je danes, 7. aprila 2016, pod naslovom Pot do otroka začel dvodnevni posvet na temo problematike poznavanja otroka za kvalitetnejšo obravnavo v postopkih, ki ga organizirata Policija in Društvo državnih tožilcev Slovenije v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju.

Vsebine vsakoletnega medresorskega posveta, letos že petnajstega, se nanašajo na področje kaznivih dejanj v družini oz. nad otroki, ki jih udeleženci posveta obravnavajo tako s kazenskopravnega kot tudi drugih vidikov, npr. psihološkega in socialnega. Tokrat bodo posebno pozornost posvetili vsebini, kako se približati otroku v stiski in mu pomagati.

IMG 2874

 Posvet sta odprli namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije Mirjam Kline. Mag. Tatjana Bobnar je poudarila: "Stroka vselej znova ugotavlja, da so otroci najšibkejši člani naše družbe, a po svoji primarni naravi tudi preveč odprti in zaupljivi ter obenem neizkušeni in zato toliko bolj dovzetni za vsakovrstno nasilje in zlorabe. Rdeča nit letošnjega posveta so t. i. poti do otroka, med drugimi tudi, kako najti prave pristope v komunikaciji z njimi."


Zvočni posnetek pozdravnega nagovora mag. Tatjane Bobar (mp3) 

Zvočni posnetek pozdravnega nagovora Mirjam Kline (mp3) 


Kot je uvodoma povedala namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, so obravnavane tematike med kriminalisti, državnimi tožilci, sodniki in pooblaščenci otrok vsako leto zelo dobro sprejete. "Nedvomno je to dokaz, da je tematika, ko spregovorimo o otrocih, o njihovih družinah, o skrbnikih, o njihovem razvoju in odraščanju, vselej še kako aktualna. Tudi vsakodnevna obravnava teh tematik v širši javnosti daje vselej posebno patino. Sam naslov letošnjega posveta, Pot do otroka, lahko za vse, ki se ukvarjamo z njihovo zaščito in varnostjo, pravi strokovni izziv. Verjetno se ne bom veliko zmotila, če poudarim, da je otrok vselej središče človekovega življenja. Še toliko bolj, ko so otroci kaj hitro ranljivi kot žrtve najrazličnejših zlorab svojih bližnjih, pa tudi njim nepoznanih ljudi. /.../ Prepričana sem, da bo tudi letošnje druženje prineslo pozitivne prakse in dobra izhodišča za boljše delo in sodelovanje z mladimi, ki resnično potrebujejo našo pomoč."

IMG 2889

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar je uvodoma poudarila pomen tovrstnih srečanj, saj širijo strokovno znanje in poglabljajo sodelovanje med institucijami: "To je še toliko bolj pomembno, ko govorimo o otrocih. Ti so zaradi svoje krhkosti in podrejenosti v družini in družbi še posebej ranljivi, zato je dolžnost vseh nas, da jih zaščitimo in jim omogočimo, da odrastejo v zrele in odgovorne osebnosti. Otrokom moramo zagotoviti pravico do zaščite pred nasiljem in ponižujočim ravnanjem, kar pomeni tudi ustrezno odzivanje vseh institucij in strokovnih krogov, ko utegne otrok postati žrtev najrazličnejših oblik nasilja in posegov v njegovo dostojanstvo. Dolžnost države je, da zagotovi take zakonodajne okvire, ki bi vsem vam, ki delujete na tem področju, zagotovili nemoteno delo in omogočili uresničevanje našega skupnega cilja - varovati pravice otrok na najvišji ravni."

Zvočni posnetek nagovora mag. Vesne Györkös Žnidar (mp3) 


Po besedah ministrice je izjemno pomembna pravočasna in ustrezna obveščenost organov odkrivanja, pregona in nato sojenja, da se lahko ustrezno odzovejo na otrokom škodljive situacije. V zvezi s aktivnostmi policije je izpostavila pomen temeljnega kriminalističnega opravila - kriminalističnih intervjujev: "Ocenjujem, da se kriminalisti, ki se srečujejo s primeri zlorab in nasilja nad otroki, zelo dobro zavedajo pomembnosti pridobivanja osebnih dokazov v najrazličnejših postopkih za zaščito otrok. Veliko se usposabljajo, izobražujejo, izmenjujejo izkušnje s kolegi in kolegicami v različnih strokovnih krogih, tako doma kot v tujini. S svojimi pristopi kriminalisti prav gotovo dejavno vplivajo na nadaljevanje kazenskega postopka, na ustrezno zaščito otrok, tudi na višino izrečene sankcije." Nazadnje je omenila še nekatere celovite pravne spremembe v kazenski, policijski in družinski zakonodaji ter zakonodaji s področja socialnega varstva, ki so že v pripravi, zaradi česar je posvet tudi izziv za vse udeležence, da izsledke oblikujejo v takšne predloge, ki bodo pripomogli k bolj učinkoviti zaščiti otrok in ki bi jih lahko skupaj poskušali ustrezno umestiti v relevantno zakonodajo.

IMG 2876

 Današnjega odprtja so se poleg ministrice za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar udeležili tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, vrhovna državna tožilka Savica Pureber, generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer in direktor Uprave kriminalistične policije mag. Branko Japelj.


Zvočni posnetek nagovora dr. Zvonka Fišerja (mp3) 

Zvočni posnetek nagovora mag. Gorana Klemenčiča (mp3) 

Zvočni posnetek nagovora Vlaste Nussdorfer (mp3) 

IMG 2885

 Tudi na letošnjem posvetu bodo sodelovali različni strokovnjaki, kot so dr. Tatjana Dragović Andersen, ki bo spregovorila o komunikacijskih veščinah, Nigel King, trener policijskih veščin, ki bo spregovoril o izvajanju intervjuja, ki se posname, ter o izkušnjah iz Velike Britanije, in dr. Zvezdana Mojca Dernovšek, priznana psihiatrinja. Prisluhnila jim bo vrsta udeležencev, tudi iz tujine, med njimi kolegi z hrvaške policije, tožilci iz Bosne in Hercegovine in pravosodni funkcionarji iz Latvije, Španije, Italije, Portugalske, Češke in Poljske.

IMG 2896