Sorodne objave

 

Slovenska policija je 15. in 16. junija 2016 sodelovala v nadzoru na letališčih, v okviru katerega smo odkrivali zlorabe plačilnih kartic pri nakupu letalskih vozovnic. V akcijo so bile vključene države iz Evrope, Azije, Afrike, Latinske Amerike, ZDA in Kanade.

Na ljubljanskem letališču je bil v okviru poostrene kontrole potnikov vzpostavljen koordinacijski štab, v katerem so sodelovali predstavniki policije in letalske družbe. Z namenom ugotovitve zlorab plačilnih kartic na letih letalske družbe s sedežem v Sloveniji so bile opravljena številna preverjanja potnikov, predvsem tistih, ki so letalsko vozovnico kupili preko spleta.

V dveh primerih smo ugotovili verjetnost zlorabe plačilne kartice, zato smo preko procesnega centra preverili pristnost transakcij. Povratno informacijo iz bank, ki so izdale domnevno zlorabljene kartice, še pričakujemo.

V sklopu akcijskih dni je bilo na območju celotne Evrope in ostalih omenjenih držav ugotovljenih najmanj 155 sumljivih nakupov letalskih kart, v nadaljevanju pa na podlagi zbranih obvestil opravljenih najmanj 86 aretacij potnikov, ki so za nakup letalske vozovnice zlorabili plačilno kartico.

Tovrstno delo ocenjujemo kot zelo dobro in koristno, predvsem pa pomembno za krepitev medsebojnih odnosov z zasebnim sektorjem, letalsko družbo, pogodbeno banko in procesnim centrom. Cilj sodelovanja je izboljšanje odkrivanja tovrstnih zlorab, vzpostavitev ustaljene prakse na tem področju, obenem pa krepitev mreže mednarodnega policijskega sodelovanja.

Slovenska policija sicer sodeluje v Europolovem projektu EMPACT, ki vključuje predstavnike policij več držav članic EU in traja od leta 2014 do leta 2017. Cilj projekta je zagotoviti uspešen boj proti različnim oblikam organiziranega kriminala. V delu projekta, ki se nanaša na zlorabe plačilnih kartic, so bili na pobudo Europola organizirani t. i. akcijski dnevi na več letališčih (Global Action Day against On-line Fraud).