Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev. Rok za prijavo je 12. december 2016.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) Policijska akademija razpisuje program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2017.

Čas in kraj izvajanja:

Od 9. do 13. januarja 2017 (v letu 2017 Policijska akademija ne bo razpisala dodatnih terminov izvedbe obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev).

Obdobno izpopolnjevanje bo potekalo v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, Ljubljana - Šmartno.

Vključitev v usposabljanje:

V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja-ke, ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja-ke oziroma kandidat, ki je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar/občinska redarka.

Pogoji za vključitev:

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.

Način prijave:

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom začetka izvedbe obdobnega izpopolnjevanja (do 12. decembra 2016). Pošlje jo na naslov:

Policijska akademija

Rocenska 56

1211 Ljubljana - Šmartno

ali

na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na »Občinski redar«.

Prijava mora zajemati:

Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

O razporeditvi bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

V primeru večjega števila prijav, bomo udeležence razporedili v dodatni termin, ki ga bomo določili glede na število prijav.

Dodatne informacije o javni objavi lahko dobite pri Slavici Gostiša na telefonski številki (01) 514 70 76.

 

Več o usposabljanjih za občinske redarje