Sorodne objave

 

Zaradi spremembe Zakonika o schengenskih mejah bo tudi na mejnih prehodih na slovenski južni meji uveden poostren nadzor vseh potnikov. Sistematično preverjanje vseh oseb, tudi državljanov Evropske unije, se bo začelo izvajati že 7. aprila 2017. Zaradi spremenjenega načina dela mejnih policistov se bodo podaljšali postopki mejne kontrole pri posameznih potnikih, ob zgostitvah prometa (med prazniki in v turistični sezoni) pa pričakujemo, da se bodo podaljšale tudi čakalne dobe za prestop meje s Hrvaško na določenih mejnih prehodih, in sicer tako pri vstopu v Slovenijo kot izstopu iz nje.

Policija bo kot vedno svoje delo in izvajanje nalog prilagodila tako operativni problematiki kot tudi varnosti policistov. Če bo potrebno, bomo za izvajanje mejne kontrole ustrezno organizirali in prerazporejali mejne policiste, tako da bo število policistov na posameznem mejnem prehodu optimalno, čas dela pa ne bo prekoračil delovnopravnih norm.

Policija sicer ves čas v okviru svojih možnosti kadrovsko dopolnjuje število zaposlenih policistov. V tem času zaključuje izobraževanje 35 kandidatov za policiste nadzornike državne meje, ki se usposabljajo za izvajanje nalog varovanja schengenske meje. V enote bodo prišli po uspešno zaključenem izobraževanju, predvidoma po 10. juliju 2017.

V smeri doseganja najboljših pogojev za delo policistov v danih razmerah bomo, kot do sedaj, konstruktivno sodelovali tudi z obema policijskima sindikatoma.

Kljub vsem ukrepom pa žal ni mogoče popolnoma preprečiti niti podaljšanja postopkov mejne kontrole niti podaljšanja čakalnih dob za prestop meje, ki so bile v preteklosti, že pred uvedbo uredbe, stalnica v času večjih premikov turistov in povečanih prometnih tokov, predvsem v poletnih mesecih.


Preberite tudi: