Sorodne objave

 

Na podlagi analize tveganja in ocene razmer na zunanji schengenski meji in z namenom zagotavljanja čim bolj nemotenega prehoda ter upoštevanja nujnosti zagotavljanja varnosti EU smo v skladu z uredbo sprejeli ukrepe, s katerimi bomo poskušali zmanjšati čakalne dobe na mejnih prehodih.

To pomeni, da policija po potrebi in upoštevajoč načelo sorazmernosti začasno opušča sistematični nadzor pri potnikih, ki predstavljajo manjše varnostno tveganje. Ukrepi se bodo izvajali do normalizacije razmer.

IMG 4715

V začetku naslednjega tedna bo evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitrisa Avramopoulusa sklical delovni sestanek, na katerem bodo obravnavana nekatera odprta vprašanja, povezana z izvajanjem sistematičnega nadzora na zunanjih schengenskih mejah. Republika Slovenija bo predstavila celovito informacijo o stanju in izpostavila predloge, ki jih je zagovarjala že v pripravi in v času sprejemanja uredbe. Prav tako bo izpostavila dejstvo, da je za učinkovito izvajanje ukrepov nujna ustrezna pripravljenost vseh držav, ki sodelujejo pri izvajanju uredbe. Ministrstvo za notranje zadeve bo tudi v naslednjih dneh v tesnih stikih tako s predstavniki Evropske komisije in pristojnim komisarjem, kakor tudi s predstavniki Republike Hrvaške na operativni in politični ravni.


Preberite tudi: