Sorodne objave

 

Na Gmajnicah v Ljubljani sta bili danes, 28. julija 2010, na delovnem obisku namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar skupaj z ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal. Z najbližjimi sodelavci sta si ogledali Oddelek za šolanje službenih psov v Policijski akademiji in Policijsko postajo vodnikov službenih psov Ljubljana. Delo oddelka jima je predstavil njegov vodja Marko Medvešek, delo postaje pa komandir Franci Novak.

IMG_1520

stavba

pesjak

Delo vodnikov službenih psov (VSP) je razdeljeno na dve področji, in sicer za splošno in specialistično uporabo. V prvi skupini so VSP s službenimi psi, ki opravljajo "klasične" policijske naloge (npr. opazovanje, patruljiranje, intervencija, varovanje javnih zbiranj in shodov ter protestov, vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru, nadzor državne meje na mejnih prehodih in zunaj njih) in jih v tujini imenujejo patruljni psi, v drugi pa so službeni psi za odkrivanje prepovedanih drog in eksplozivov. VSP s psi sodelujejo tudi pri prijetju, spremljanju in privedbi oseb, varovanju varovanih oseb, pregledovanju območij zaradi operativnih potreb policije pred izvedbo naloge ter pregledu območja in opravljanju policijskih nalog ob večjih naravnih in drugih nesrečah, kot so potresi, poplave, plazovi itd.

V praktičnem prikazu dela vodnikov in službenih psov zunaj na poligonu so zbrani lahko videli iskanje prepovedane droge v vozilu, poslušnost psa, patruljiranje z identifikacijskim postopkom in napad storilca kaznivega dejanja, pri čemer oba osumljena želita pobegniti. Za mešanko Jazz, nemškega ovčarja Šomija in nemškega ovčarja Jacka je vse skupaj bila seveda igra.

prikaz gosti

prikaz1

prikaz2

prikaz3

prikaz4

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je ob obisku povedala, da vzgoja in šolanje službenih psov nedvomno zahtevata veliko strokovnosti, potrpežljivosti in seveda ustrezen odnos do živali. Oddelek za šolanje službenih psov ima v policiji zelo dolgo tradicijo, zavedajoč se, da je delo vodnikov službenih psov za delo policije izjemnega pomena. Dodala je še, da žal pa se živali nimajo povsod tako lepo. V zadnjem času smo v Sloveniji zasledili kar nekaj primerov mučenja živali. "Opozoriti moram, da policija zelo resno obravnava tovrstne primere in se povezuje s pristojnimi inšpekcijskimi službami. Zato pozivam vse, ki v svoji okolici zaznajo primere mučenja živali, naj to prijavijo policiji." 


Zvočni posnetek izjave ministrice Katarine Kresal (mp3) 

kk_in_pes

Vodja Oddelka za šolanje službenih psov v Policijski akademiji Marko Medvešek je najprej povedal, da ima šola dolgoletno, natančneje 62-letno delovanje.Vsi, ki so se in se še ukvarjajo z urjenjem psov, to počnejo z velikimi entuziazmom. Predhodniki mogoče še toliko bolj, saj niso imeli ustreznih pogojev za delo. Namestitvenimi prostori OŠSP in drugih enot vodnikov službenih psov po državi pa so novi in za tovrstno delo primerno opremljeni. Z novim objektom OŠSP v Gmajnicah smo pridobili tudi verificirano veterinarsko ambulanto, kjer izvajamo najnujnejše veterinarske ukrepe. V šoli zaposlen veterinar nadzoruje tudi nabavo hrane za vse službene pse v Sloveniji. Šola se ukvarja tudi z nakupi psov. Ker se pri tem srečujemo s težavami pri zagotavljanju zadostnega števila kvalitetnih psov, razmišljamo, da bi se ponovno začeli ukvarjati z lastno vzrejo.

Medvešek je izpostavil, da je najpomembnejša zadeva povezanost vodnika in njegovega psa. V šoli dajejo velik poudarek tej navezavi, ker ravno ta odnos prinaša uspehe na terenu.

 Zvočni posnetek izjave vodje OŠSP Marka Medveška (mp3) 


V slovenski policiji je trenutno 129 službenih psov. Od tega jih je 91 namenjenih za splošno uporabo, ostali pa so namenjeni specialistični uporabi (tj. za iskanje prepovedanih drog in za iskanje eksplozivov). Nastanjeni so v Policijski postaji vodnikov službenih psov Ljubljana, Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor in v enotah vodnikov službenih psov na splošnih policijskih postajah v osmih policijskih upravah. V Oddelku za šolanje službenih psov pa je trenutno 28 psov, ki so v postopku nakupa. Po posameznih policijskih upravah je skupaj 113 vodnikov službenih psov (91 za splošno in 22 za specialistično uporabo (od tega jih 12 med njimi ima po dva psa)) ter 13 inštruktorjev v OSŠP.


Video posnetka obeh izjav sta na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve


Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal sta s sodelavci obiskali tudi Zavetišče za zapuščene živali v Gmajnicah v Ljubljani.