Sorodne objave

 

Skupaj z drugimi institucijami, tudi policijo, je prometno ministrstvo danes, 25. avgusta 2010, pripravilo novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili naše aktivnosti ob začetku šolskega leta in pozvali vse udeležence v prometu, naj poskrbijo za čim večjo varnost otrok na poti v šolo in domov.

Na novinarski konferenci so Boris Černilec, generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo v Ministrstvu za šolstvo in šport, Vesna Marinko, višja svetovalka v Ministrstvu za promet, mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije pri Generalni policijski upravi, Mateja Markl, podsekretarka v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter Zlato Zaletel, sekretar Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, poročali, kako so pripravljeni na prvi šolski dan.

Po besedah predstavnice prometnega ministrstva Vesne Marinko se je varnost otrok v zadnjih desetih letih bistveno izboljšala, pri tem pa opozorila, da nas to "ne sme zaslepiti, saj moramo vedno upoštevati dejstvo, da rezultati preteklih prizadevanj niso garancija za prihodnost."

Zato so se že ta teden začele prve aktivnosti ob začetku novega šolskega leta, ki bodo trajale do 10. septembra. Kot je dejal mag. Ivan Kapun, bomo policisti tudi letos izjemno dejavni. Med drugim bomo učencem predavali o prometni vzgoji in jih spremljali po šolskih poteh, jim svetovali in jih učili o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjali na potencialne nevarnosti. Povzel je tudi aktualne statistične podatke o prometni varnosti otrok in mladoletnikov.

Več o aktivnostih policije v sporočilu za javnost: Aktivnosti policije ob začetku šolskega leta ter nasveti udeležencem v cestnem prometu