V Vrnjački Banji v Srbiji se je konec prejšnjega tedna zaključilo petdnevno usposabljanje za policijo v Srbiji z naslovom Ustvarjanje etičnega delovnega okolja, ki ga je v sodelovanju s srbskim notranjimi ministrstvom pripravil Center za evropsko prihodnost.

IMG 2074

 

Projekt je del uradnega razvojnega sodelovanja Slovenije s Srbijo. Gre za drugo v nizu usposabljanj in delavnic, ki jih bo Center za evropsko prihodnost (CEP) izvedel za srbsko policijo. Tokratno usposabljanje je bilo namenjeno vodilnim v srbski kriminalistični policiji.

Usposabljanje je odprla vodja projekta Vanja Blaznik, ki je poudarila, da predstavniki slovenske policije v Vrnjačko Banjo niso prišli zato, da bi udeležencem podajali teoretična znanja, temveč zato, da s srbskimi kolegi izmenjajo praktične izkušnje. Program dela je bil tako zelo praktično naravnan in je zahteval aktivno sodelovanje vseh udeležencev.

IMG 2013

 

Robert Črepinko in Darko Majhenič iz Nacionalnega preiskovalnega urada ter Anton Štubljar iz Policijske uprave Novo Mesto so se v svojih delavnicah osredotočili na pozitivno delovno klimo, ki je predpogoj za uspešno in učinkovito delo. Z udeleženci so izmenjali svoje praktične izkušnje in jim predstavili najpomembnejše naloge in sposobnosti vodilnih pri ustvarjanju pozitivne delovne klime, pri čemer so poudarili velik pomen stimulacije delavcev. Predstavili so tudi prednosti in slabosti slovenskega kariernega sistema v primerjavi s srbskim ter izpostavili letni razgovor in letno delovno oceno kot dva izmed najpomembnejših elementov.

 

IMG 2020

 

Na delavnicah, ki so jih vodili Brane Novak in Ivo Holc iz Policijske akademije ter Robert Šumi iz Službe generalnega direktorja policije, so udeleženci razpravljali o etiki, morali, vrednotah, percepciji korupcije in pomenu komuniciranja ter te pojme pri praktično zastavljenih nalogah prenesli v uporabo.

 

IMG 2051

 

Praktične izkušnje slovenskih policistov so se povezale tudi z delavnicami Tatjane Dragović, priznane trenerke na področju vodenja in motiviranja v Sloveniji, kjer so se udeleženci osredotočali na štiri skupine veščin vodenja ter razumevanje strateške komunikacije in motivacije pri delu.

 

IMG 9600

 

Udeleženci so prišli do pomembnih zaključkov, ki jim bodo pomagali pri njihovem delu s policisti in ustvarjanju etičnega delovnega okolja v policiji. Poleg tega so predstavili svoje poglede na možnost uporabe pridobljenih znanj pri svojem vsakodnevnem delu.

 

IMG 9591

 

Po uspešno izvedeni delavnici in svečani podelitvi certifikatov je programska direktorica CEP Andreja Dolničar Jeraj izpostavila, da je usposabljanje pomemben korak h krepitvi zmogljivosti pri ustvarjanju etičnega delovnega okolja v policiji Republike Srbije in bo dodatno okrepil srbska prizadevanja za vstop v Evropsko unijo.

 

IMG 2025

 

Program se bo nadaljeval tudi v letu 2011, ko bodo usposabljanja deležne tudi ostale veje srbske policije.


Več o prvem modulu treninga v sporočilu za javnost: Srbska mejna policija na poti v Evropsko unijo s pomočjo slovenskih izkušenj (18. 12. 2009)